Umiejętności psychospołeczne są niezmiernie ważne zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Już choćby pobieżna analiza oczekiwań podawanych w ogłoszeniach rekrutacyjnych pokazuje, że nawet połowa wymagań pracodawców dotyczy kompetencji miękkich, nawet w przypadku stanowisk bardziej „technicznych”. Z punktu widzenia firmy posiadanie przez personel rozwiniętych umiejętności interpersonalnych przekłada się na efektywną współpracę zarówno między pracownikami, jak i z klientami oraz partnerami zewnętrznymi. Sprzyja dobrej atmosferze pracy, kreatywności, zmniejsza liczbę konfliktów.

Moją zaletą jako trenera jest zarówno kilkunastoletnie doświadczenie trenerskie oraz biznesowe, jak i szeroki wachlarz tematyczny, co pozwala mi elastycznie dopasować się do potrzeb klientów. Prowadziłam szkolenia zarówno dla dużych i małych firm z różnych branż, jak i dla administracji publicznej oraz NGO (organizacji pozarządowych). Realizowałam także projekty finansowane z Funduszy Unijnych.

Szkolenia mogą odbywać się w formule grupowej zamkniętej (czyli tylko dla pracowników danej instytucji/firmy) w miejscowości uzgodnionej z Klientem lub jako trening indywidualny 1 na 1 odbywający się w Warszawie (czyli, gdy pracuję tylko z jednym Uczestnikiem dopasowując do niego zakres tematyczny oraz styl pracy).

Przykładowe tematy:

Podczas szkoleń wykorzystuję różne narzędzia, aby nadać im jak najbardziej praktyczny charakter m.in.:

  • Metody coachingowe
  • Odgrywanie scenek
  • Dyskusje moderowane oraz mini – wykłady
  • Zadania indywidualne i grupowe

Referencje od firm, organizacji pozarządowych (NGO) i uczelni dostępne na życzenie.

Zapraszam do skorzystania z moich szkoleń.

Chętnie odpowiem na pytania.

Anna Daria Nowicka