Jak wspierać motywację (u siebie i uczniów) oraz udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej? – szkolenie dla nauczycieli

 • Osobowość i temperament – w jaki sposób wpływają na styl pracy/uczenia się, podejście do wyzwań i motywację zarówno nas – pracowników/ nauczycieli, jak i uczniów?
 • Fixed vs growth mindset – przełomowa koncepcja prof. psychologii Carol Dweck.
 • W jaki sposób nasze przekonania i nastawienie na rozwój lub na trwałość przekładają się na chęć nauki, osiągania postępów, otwartość na wyzwania?
 • W jaki sposób motywować i chwalić uczniów, aby wzmacniać w nich nastawienie na rozwój, chęć uczenia się oraz budować w nich zdrowe poczucie własnej wartości i odporność na porażki?
 • Motywatory wewnętrzne i zewnętrzne – jak działają?
 • 8 kotwic motywacji wg koncepcji amerykańskiego psychologa Edgara H. Scheina.
 • Jak przełożyć teorię motywacji na praktykę pracy z uczniami?
 • Efekt Rosenthala i samospełniająca się przepowiednia – dlaczego negatywnie wpływają na sposób, w jaki nauczyciele oceniają i pracują z konkretnymi uczniami?
 • Syndrom oszusta – w jaki sposób niszczy poczucie własnej wartości i dumy z osiągnięć?
 • Feedback – metody konstruktywnego udzielania informacji zwrotnej.
 • W jaki sposób uświadomienie sobie naszych wartości pomaga utrzymać automotywację w osiąganiu celów?
 • Jak nowe technologie wpływają na koncentrację i zaangażowanie uczniów?

Zachęcam do obejrzenia mojego filmików związanych z poruszanymi podczas szkolenia zagadnieniami:

oraz do zapoznania się z moją recenzją bestsellerowej książki Nowa psychologia sukcesu – Carol Dweck