Jak wspierać motywację (u siebie i uczniów) oraz udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej? – szkolenie dla nauczycieli

 • Osobowość i temperament – w jaki sposób wpływają na styl pracy/uczenia się, podejście do wyzwań i motywację zarówno nas – pracowników/ nauczycieli, jak i uczniów?
 • Fixed vs growth mindset – przełomowa koncepcja prof. psychologii Carol Dweck.
 • W jaki sposób nasze przekonania i nastawienie na rozwój lub na trwałość przekładają się na chęć nauki, osiągania postępów, otwartość na wyzwania?
 • W jaki sposób motywować i chwalić uczniów, aby wzmacniać w nich nastawienie na rozwój, chęć uczenia się oraz budować w nich zdrowe poczucie własnej wartości i odporność na porażki?
 • Motywatory wewnętrzne i zewnętrzne – jak działają?
 • 8 kotwic motywacji wg koncepcji amerykańskiego psychologa Edgara H. Scheina.
 • Jak przełożyć teorię motywacji na praktykę pracy z uczniami?
 • Efekt Rosenthala i samospełniająca się przepowiednia – dlaczego negatywnie wpływają na sposób, w jaki nauczyciele oceniają i pracują z konkretnymi uczniami?
 • Syndrom oszusta – w jaki sposób niszczy poczucie własnej wartości i dumy z osiągnięć?
 • Feedback – metody konstruktywnego udzielania informacji zwrotnej.
 • W jaki sposób uświadomienie sobie naszych wartości pomaga utrzymać automotywację w osiąganiu celów?
 • Jak nowe technologie wpływają na koncentrację i zaangażowanie uczniów?

Oto rekomendacje, jakie dostałam od jednej ze szkół za cykl szkoleń:

„Szkolenia były przeprowadzone zostały w sposób profesjonalny, interesującą oraz dostępny z wykorzystaniem technik warsztatowych. Pani Anna Daria Nowicka prowadząc szkolenia, wykazała się bogatą wiedzą, wysoki poziomem przygotowania merytorycznego, popartego wieloletnim doświadczeniem oraz empatią, otwartością, poczuciem humoru.

Przekazana wiedza była dostosowana do wszystkich uczestników.  Pracownicy szkoły bardzo dobrze ocenili poziom szkolenia podkreślając praktyczność przekazanej wiedzy dostosowania w pracy z uczniami, jak również w życiu codziennym

Pani Anna Daria Nowicka przeprowadziła w naszej szkole szkolenia:

– Trening umiejętności społecznych. Dlaczego warto? 

Jak wspierać motywację (u siebie i uczniów) oraz udzielać konstruktywnej informacji zwrotnej

Radzenie sobie ze stresem i emocjami.”

Zachęcam do obejrzenia moich filmików związanych z poruszanymi podczas szkolenia zagadnieniami:

oraz do zapoznania się z moją recenzją bestsellerowej książki Nowa psychologia sukcesu – Carol Dweck