Pierwsze projekty związane ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu (Corporate Social Responsibility) prowadziłam już od 2001 r. roku pracując w dziale marketingu w austriackim Towarzystwie Ubezpieczeń Generali. Moje projekty były związane zarówno z bezpieczeństwem w ruchu drogowym (bezpośrednio współpracowałam z Policją), jak i ze zdrowiem oraz kulturą. Następnie działania CSR prowadziłam pracując w dziale Komunikacji Korporacyjnej Polkomtel S.A. (operator sieci Plus) oraz w marketingu w Stołecznym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. Przez kilka lat aktywnie współpracowałam z Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Także w agencji reklamowej Kunst Promotion oraz doradzając jako konsultant biznesowy firmom z różnych branż zachęcałam do wdrażania dobrych praktyk CSR zarówno w obszarze marketingu i PR, jak i HR (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) i Employer Brandingu.

Prowadziłam zajęcia na studiach podyplomowych z CSR w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie (obecnie im. Korczaka):

– Marketing i promocja działań CSR

– Odpowiedzialność w kontekście globalnym – kwestie społeczne

– Wolontariat korporacyjny

– Społecznie odpowiedzialne tworzenie miejsc pracy.

Poprowadziłam też przedmiot „Wolontariat pracowniczy i partycypacja oraz angażowanie pracowników” na studiach podyplomowych na SGGW oraz wykład „Jak skutecznie włączyć Społeczną Odpowiedzialność Biznesu do strategii marketingowej firmy?” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Występowałam jako prelegent na międzynarodowej Konferencji „Współczesna polityka społeczna” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie z referatem o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w kontekście zdrowia oraz w eksperckim panelu naukowym „Czy społecznie odpowiedzialny biznes może współtworzyć politykę społeczną?” (Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP).

Pracowałam także jako Specjalista ds. Promocji i PR w projekcie „Społecznie Odpowiedzialna Uczelnia” realizowanym przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP.

Opublikowałam kilka obszernych artykułów dot. CSR zamieszczonych głównie na portalu www.spolecznieodpowiedzialni.pl. Jestem autorką rozdziału „CSR a zdrowie” w książce „Usługi społecznie odpowiedzialnego biznesu” wydanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP.

Podyplomowo studiowałam Gospodarkę Społeczną, gdyż to podejście kładzie nacisk na rozwiązywanie problemów społecznych poprzez współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi (NGO), administracją publiczną i biznesem. Temat mojej pracy podyplomowej to „Fundacje korporacyjne jako wyraz społecznego zaangażowania biznesu”.

Byłam członkiem – założycielem Stowarzyszenia „Strefa Inspiracji” zajmującego się prowadzeniem szkoleń oraz pomocą w rozwoju osobistym i zawodowym.

Referencje od firm, organizacji pozarządowych (NGO) i uczelni dostępne na życzenie.

Zapraszam do skorzystania z moich szkoleń i wykładów.

Anna Daria Nowicka

Tematy szkoleń:

Jak NGO powinny rozmawiać z korporacjami o CSR?
Marketing i promocja działań CSR
Społecznie odpowiedzialne tworzenie miejsc pracy
Wolontariat korporacyjny i partycypacja pracowników
Jak skutecznie włączyć CSR do strategii marketingowej firmy?