Zaczęłam zajmować się szkoleniami już w 2001 roku. Przeprowadziłam setki szkoleń, warsztatów, wykładów akademickich, w których uczestniczyło kilka tysięcy osób. Tylko w 2023 r. w moich kilkudziesięciu szkoleniach, wykładach i wystąpieniach publicznych wzięło udział ponad 1.100 (TYSIĄC STO) osób! Od pracowników korporacji oraz małych i średnich firm, poprzez personel medyczny, po nauczycieli, studentów, seniorów oraz członków aż 5 różnych klubów biznesowych. 

Prowadzę szkolenia zarówno grupowe, jak i indywidualny trening umiejętności psychospołecznych (1 na 1).

Specjalizuję się w następujących obszarach:

– kompetencje interpersonalne (np. asertywność, radzenie sobie ze stresem i emocjami, komunikacja)

– kompetencje menedżerskie (np. efektywna komunikacja z pracownikami i udzielanie informacji zwrotnej, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz mobbingowi i dyskryminacji, budowanie przyjaznej kultury organizacyjnej, praca zespołowa oraz wzmacnianie kreatywności pracowników, rozwiązywanie konfliktów)

– szkolenia z umiejętności psychospołecznych (miękkich) dla lekarzy, pielęgniarek i innych osób zajmujących się ochroną zdrowia.

– CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu)

Opisy przykładowych szkoleń znajdują się w poniższych zakładkach.

Wykonaj pierwszy krok i skontaktuj się ze mną.

Najpierw porozmawiamy o tym, jak mogę Ci pomóc oraz czy to odpowiada na Twoje potrzeby.