Prowadzę szkolenia już kilkanaście lat. Zarówno grupowe, jak i indywidualny trening umiejętności psychospołecznych (1 na 1).

Specjalizuję się w następujących obszarach:

– kompetencje interpersonalne (np. asertywność, radzenie sobie ze stresem, komunikacja)

– kompetencje menedżerskie (np. efektywna komunikacja z pracownikami i udzielanie informacji zwrotnej, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz mobbingowi i dyskryminacji, budowanie przyjaznej kultury organizacyjnej, praca zespołowa oraz wzmacnianie kreatywności pracowników, rozwiązywanie konfliktów, rekrutacja i selekcja)

– szkolenia z umiejętności psychospołecznych (miękkich) dla lekarzy, pielęgniarek i innych osób zajmujących się ochroną zdrowia.

– CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu)

Opisy przykładowych szkoleń znajdują się w poniższych zakładkach.

Wykonaj pierwszy krok i skontaktuj się ze mną.

Najpierw porozmawiamy o tym, jak mogę Ci pomóc oraz czy to odpowiada na Twoje potrzeby.