Coaching finansowy to nie doradztwo finansowe ani inwestycyjne, lecz o pomoc klientom w:

– Poradzeniu sobie ze stresem i kryzysem emocjonalnym, których źródłem są pieniądze/ sytuacja finansowa.

– Dowiedzeniu się, w jaki sposób nasze przekonania mogą wspierać lub utrudniać zdrowe podejście do pieniędzy, oszczędzania, wydawania, zarabiania, inwestowania itp.

– Wdrożeniu przekonań, nawyków i działań ułatwiających osiągnięcie bezpieczeństwa finansowego.

– Uniknięciu pułapek psychologicznych przy podejmowaniu decyzji finansowych, zakupowych i biznesowych.

– Zdiagnozowaniu swojego „psychologicznego” profilu tożsamości finansowej i postawy wobec pieniądza oraz przełożeniu tego na skuteczność w osiąganiu celów i budowaniu stabilnej sytuacji finansowej.

– Zdrowym wyznaczania celów finansowych oraz opracowaniu planu ich osiągnięcia – z uwzględnieniem kluczowych wartości, ważności i ekologii celu.

– Odkryciu, w jaki sposób pieniądz wpływa pozytywnie i negatywnie na emocje, reakcje i działania oraz jak tym konstruktywnie zarządzać, aby osiągnąć szczęście i dobrostan.

– Poznaniu, w jaki sposób nasza osobowość wpływa na osiąganie celów finansowych i jak to efektywnie wykorzystać w tworzeniu strategii działań.

– Zrozumieniu, jakie nawyki, błędy poznawcze i heurystyki sabotują budowanie i utrzymywanie stabilnej sytuacji finansowej.

Podczas pracy z klientem w ramach coachingu finansowego dużo uwagi poświęcamy psychologii szczęścia, dobrostanu i dbaniu o energię mentalną oraz temu, jak zadbać o sytuację finansową bez wpadania w toksyczny materializm, hedonistyczną adaptację i egoizm.

Jednym z kluczowych elementów, aby skutecznie osiągać cele finansowe i jednocześnie cieszyć się życiem, jest pomoc klientowi we wzmocnieniu poczucia własnej wartości i sprawstwa.

Zdałam egzamin i uzyskałam certyfikat Kryzysowego coacha/mentora finansowego (nr certyfikatu KCMF 1/12/IPTK/2020), aby profesjonalnie wspierać klientów również w tych obszarach.

To była solidna porcja praktycznej wiedzy dot. kryzysów emocjonalnych, psychologii pieniądza, osiągania celów finansowych i podejmowania decyzji oraz metod pracy z klientami.

Zainteresowałam się tymi tematami, gdyż wielokrotnie trafiali do mnie klienci, którzy wpadali w kryzysy emocjonalne, stres, problemy czy konflikty z bliskimi właśnie z powodu podejmowania złych decyzji finansowych i biznesowych, nieodpowiedniego zarządzania pieniędzmi czy pogonią za nimi kosztem innych wartości, destrukcyjnych przekonań, nawyków czy wzorców (zwłaszcza z dzieciństwa).

Wbrew pozorom stres i kryzysy emocjonalne o podłożu finansowym dotyczą nie tylko ludzi znajdujących się w długach czy biedzie. Można obiektywnie posiadać bezpieczeństwo finansowe, a nawet być zamożnym, a mimo to przeżywać kryzysy emocjonalne związane ze sferą finansów. Konflikty o pieniądze (zwłaszcza ich wydawanie i zarabianie) oraz o podejście do nich są obecne w bardzo wielu rodzinach – także bogatych.

Już sam lęk przed utratą choćby małej części pieniędzy niejedną osobę doprowadził do załamania, a strata na giełdzie nawet do samobójstwa – i to pomimo posiadania nadal znacznego majątku. Nasze przekonania odnośnie pieniędzy, porównywanie się z innymi i oczekiwania wobec samych siebie często bywają przyczyną ogromnego cierpienia.

Rola Kryzysowego Coacha/ Mentora Finansowego w ramach metody, jaką pracujemy jest dwojaka:

  1. Wsparcie klienta w kryzysie, którego źródłem są pieniądze (Finansowy coaching kryzysowy)
  2. Wsparcie w wyznaczaniu, planowaniu i osiąganiu celów finansowych (Finansowy trening mentalny)

To już mój trzeci certyfikat w ramach coachingu kryzysowego.

Wcześniej zdobyłam certyfikaty:

– Coaching Kryzysowy

– Coaching Kryzysowy w Biznesie

Jeśli chcesz popracować nad finansową sferą swojego życia, wykonaj pierwszy krok i skontaktuj się ze mną.

Najpierw porozmawiamy o tym, jak mogę Ci pomóc oraz czy to odpowiada na Twoje potrzeby.

Więcej o zdobytych przeze mnie uprawnieniach i Kryzysowym Coachingu Finansowym tutaj