Jestem socjologiem, trenerem, coachem, doradcą zawodowym.

Od ponad 10 lat zajmuję się coachingiem (m.in. coaching kariery i life coaching) oraz doradztwem zawodowym. Posiadam także uprawnienia coacha kryzysowego. Od 2001 r. prowadzę szkolenia grupowe i indywidualne (m.in. z asertywności, komunikacji, budowania relacji, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i mobbingowi, radzenia sobie ze stresem). Od kilkunastu lat prowadzę projekty związane z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi, w tym przez 7 lat zajmowałam się także rekrutacją pracowników.

Moja wiedza socjologiczna i psychologiczna oraz praktyczne doświadczenie trenerskie i biznesowe sprawiają, że Klienci otrzymują ode mnie wsparcie w rozwiązywaniu konkretnych problemów i realizacji założonych celów.

Na życzenie klientów podczas sesji mogę połączyć metody coachingowe z indywidualnym treningiem kompetencji miękkich (trening interpersonalny) oraz z technikami wspierającymi rozwój tak, aby jak najlepiej pomóc im w stawaniu się „lepszą wersją siebie”, w rozwoju i wykorzystaniu swojego potencjału oraz osiąganiu celów w życiu osobistym i zawodowym.

Lubię dzielić się wiedzą i inspirować innych. Opublikowałam ponad 150 artykułów m.in. dot. Human Resources, coachingu kariery, rozwoju osobistego, Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Jestem współautorką książki dla studentów pt. „Jak skutecznie wypromować się na rynku pracy” wydanej przez Szkołę Wyższą im. Bogdana Jańskiego.

Wykładałam na wyższych uczelniach. Prowadziłam m.in. zajęcia z przedmiotu „Doradztwo dla studentów i absolwentów uczelni z zakresu prawa pracy, poszukiwania zatrudnienia” oraz „Społecznie odpowiedzialne tworzenie miejsc pracy”.

Jestem członkiem Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej. Byłam członkiem – założycielem Stowarzyszenia „Strefa Inspiracji” zajmującego się prowadzeniem szkoleń oraz pomocą w rozwoju osobistym i zawodowym.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z klientami biznesowymi oraz indywidualnymi. Pracowałam zarówno po stronie korporacji oraz MŚP, jak i w agencjach rekrutacyjno – doradczych.

Przeprowadzałam także konsulting w firmach, podczas którego m.in. analizowałam kompetencje pracowników, ich możliwości rozwoju i dopasowania do kultury organizacyjnej oraz do wymagań stanowiska pracy, a także doradzałam w obszarze Human Resources Management (zwłaszcza rekrutacji, Employer Branding, motywowania oraz strategii szkoleniowej). Przez 1,5 roku byłam konsultantem i trenerem w projekcie doradczym dla firm „Instrument Szybkiego Reagowania” nadzorowanym przez PARP.

Równolegle od 2001 r. zajmuję się marketingiem i Public Relations, zaś przez ponad 6 lat również komunikacją korporacyjną i Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu (Corporate Social Responsibility).

Posiadam uprawnienia do stosowania amerykańskiego narzędzia psychometrycznego RightPath4 (profile osobowości).

Opis mojej ścieżki kariery (również po stronie korporacji i MSP) znajdziesz na moim profilu na LinkedIn

Referencje od klientów indywidualnych można znaleźć na końcu mojego profilu na portalu dobrycoach.pl/coach/anna-nowicka

Referencje od firm, organizacji pozarządowych (NGO) i uczelni dostępne na życzenie.

Ukończyłam:

socjologię na Uniwersytecie Warszawskim

– studia podyplomowe z Gospodarki Społecznej

– szkolenie Certyfikowany Asesor metody Assessment/Development Center na Akademii Leona Koźmińskiego

– Akademia Coachingu Kryzysowego, certyfikat Coacha Kryzysowego nr 1/09/CK/2019 oraz Coacha Kryzysowego w Biznesie nr 3/03/CKB/2020) wydane w imieniu NewInsight oraz Polskiego Towarzystwa Interwencji i Coachingu Kryzysowego

– Instytut Pozytywnej Psychologii Kryzysu, certyfikowany Kryzysowy coach/mentor finansowy nr KCMF 1/12/IPTK/2020

– Studium Zarządzania Zasobami Ludzkimi

certyfikowany kurs trenerski w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie

– kurs Doradztwa Zawodowego zakończony egzaminem z wynikiem bardzo dobrym – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego P&M Management Group

oraz liczne szkolenia z obszaru psychologii, coachingu, trenerstwa, HR m.in.:

 • Postawy psychologii dla coachy – Piotr Łabuz i dr Elżbieta Kluska-Łabuz
 • warsztaty projektowe dot. Metody Bilansu Kompetencji (16 h prowadzone metodą Design Thinking) – Instytut Badań Edukacyjnych i cooperativa studio
 • Dialog motywujący (w pracy z klientem – 16 h) – Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS oraz szkolenie u Zygmunta Medowskiego – Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego (24 h)
 • Kurs Trener osobisty, coach, mentor, tutor (30h) zakończony egzaminem z wynikiem bardzo dobrym – Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego P&M
 • Psychologia pozytywna w coachingu – Akademia Leona Koźmińskiego
 • Racjonalna Terapia Zachowań (21 h) – metoda skuteczna m.in. przy wychodzeniu ze szkodliwych nawyków oraz przekonań
 • warsztat „Kiedy coaching interwencyjny, a kiedy terapia?” (16 h) dr Lidia Czarkowska (z ALK): cz. 1 „Kryteria diagnostyczne oraz miejsce i sposoby na pracę z przeszłością klienta w coachingowym procesie”, cz. 2 „Kryzys, utrata sensu, trudne doświadczenia – inteligencja duchowa i reintegracja klienta”
 • Psychologia negocjacji kryzysowych – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Interwencje w sytuacjach nagłych – SWPS
 • Inteligencja ciała i psychofizjologia w coachingu – dr Lidia Czarkowska (z ALK)
 • kurs Specjalista ds. Promocji Zdrowia i Edukacji Zdrowotnej
 • Wprowadzenie do mediacji w języku porozumienia bez przemocy (NVC), prowadzone przez Ike’a Lasatera, Dojrzewalnia Róż – Szkoła Trenerów Rozwoju Osobistego
 • Coaching w organizacji – Grupa SET
 • Akademia Eksperta dla coachów – Piotr Łabuz i dr Elżbieta Kluska-Łabuz
 • Kursy trenerskie: Master Teacher i Master Teacher Advanced – Jacek Wolniewicz
 • Budowanie i rozwój efektywnych struktur trenerskich – Grupa SET
 • Projektowanie Efektywnych Szkoleń i Procesów Rozwojowych – Grupa SET
 • wykład Pernille Plantener, pt.: Wprowadzenie do Coachingu Transformacyjnego – spotkanie Porozumienia bez Przemocy i neurobiologii, Collegium Civitas
 • Obszary zastosowań coachingu – kreatywność i innowacyjność – Akademia Leona Koźmińskiego
 • Jak doradzać wybór zawodu i szkoły? Interpretacja wyników diagnozy w doradztwie zawodowym – Akademia Webinaru
 • Praca Trenera i Coacha – Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem
 • Warsztaty Dziennikarskie Młodych – POLIS prowadzone przez Halinę Bortnowską
 • Kurs London School of Public Relations – zakończony certyfikatem, przeprowadzony przez Związek Firm Public Relations
 • konferencja dot. Interim Management, Stowarzyszenie Interim Managers
 • konferencja dot. HR Business Partnerstwa, Wiedza i Praktyka

Posiadam wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie pod nr 2.14/00253/2018.

Kieruję się Kodeksem Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Występowałam jako prelegent na konferencjach m.in.

– na międzynarodowej Konferencji „Współczesna polityka społeczna” organizowanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP, referat dot. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w kontekście zdrowia

na Uniwersytecie SWPS na temat Mental Health w Biznesie

– dwukrotnie na zaproszenie PARP – Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości: mówiłam o Wellbeing – dobrostanie w kontekście zmiany pokoleniowej na rynku pracy oraz o zawodach przyszłości

– wystąpienie w Eksperckim Panelu Naukowym „Czy społecznie odpowiedzialny biznes może współtworzyć politykę społeczną?” organizowanym przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie

– wystąpienie „Jak stosować język korzyści i wywoływać język zmiany w komunikacji z pacjentem?” w Instytucie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Kolokwium „Współczesne dyskursy służby zdrowia. Humanistyczne aspekty komunikacji w opiece medycznej”

„Dialog motywujący jako metoda wzmocnienia przymierza terapeutycznego między lekarzem a pacjentem” podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Komunikacja w medycynie” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

– dwa wystąpienia na Konferencjach Stowarzyszenia Menedżerów Pielęgniarstwa z wykładem dot. budowania własnego wizerunku oraz z wykładem dot. asertywności w pracy personelu medycznego

– na Konferencji Hospital Management z referatem pt. „Szkolenia jako strategiczny element inwestycji w kapitał ludzki. Narzędzia rozwoju kompetencji interpersonalnych personelu medycznego”

Zachęcam do kontaktu oraz lektury moich artykułów.

Anna Daria Nowicka