Jako certyfikowany coach kryzysowy pomagam osobom, które znalazły się w umiarkowanym bądź lekkim kryzysie lub w ciężkim stresie. Praca z klientem w ramach coachingu kryzysowego składa się z dwóch etapów:

  1. Elementów interwencji kryzysowej
  2. Coachingu klasycznego.

Sesje coachingowe mogą odbywać się stacjonarnie (w salce) lub online np. Skype, Whatsapp, Zoom, Google meet.

Celem coachingu kryzysowego jest nie tylko przywrócenie klientowi dostępu do jego zasobów (np.  poczucia kompetencji i poczucia własnej wartości) oraz pomoc w powrocie do optymalnego funkcjonowania, ale także uzyskanie wzrostu pokryzysowego (o ile klient chce pójść dalej, a nie tylko wrócić do równowagi).

Chcę podkreślić, że z osobami w ciężkim kryzysie ma prawo pracować tylko psychoterapeuta, psychiatra, interwent kryzysowy lub psychotraumatolog. Zaś w przypadku depresji, dystymii, osobowości dwubiegunowej, lęków, prób samobójczych (lub innych poważnych zaburzeń) kompetentnymi specjalistami są psychoterapeuci i psychiatrzy.

W odróżnieniu od coachingu klasycznego, w coachingu kryzysowym duży nacisk kładziemy na psychoedukację oraz bardziej aktywną pomoc klientowi w znalezieniu rozwiązań swoich problemów oraz poradzeniu sobie z trudnymi emocjami (np. smutkiem, żalem, zamartwianiem się, strachem przed zmianą).

Coaching kryzysowy jest najbardziej skomplikowanym rodzajem coachingu. Wymaga również zdobycia przez coacha dodatkowych uprawnień, dlatego jego cena jest wyższa niż zwykłego coachingu.

Kryzysy mogą dotyczyć zarówno życia zawodowego (np. utrata pracy, mobbing, problemy z poradzeniem sobie na stanowisku, bankructwo), jak i osobistego (np. rozpad związku, żałoba, choroba swoja lub bliskiego, kryzysy egzystencjalne, „kryzys wieku średniego”).

Posiadam największe doświadczenie w pracy z osobami, które straciły pracę, doświadczyły mobbingu, wypalenia zawodowego, chronicznego przeciążenia pracą lub z innych powodów musiały dokonać głębokich zmian w swojej ścieżce zawodowej.

Na szczęście nie wszystkie osoby, które znajdują się w trudnej, a nawet w kryzysowej sytuacji, wymagają używania narzędzi coachingu kryzysowego. W wielu przypadkach można takim osobom pomóc metodami klasycznego coachingu, doradztwa zawodowego czy treningu interpersonalnego. To zależy m.in. od problemu i stanu psychofizycznego, w jakim dana osoba się znajduje.

Podczas kursu w Akademii Coachingu Kryzysowego nauczyłam się m.in.:

– Jak odróżnić kryzys od chronicznego stresu, dystymii i depresji?

– Jak stres (zarówno krótki, jak i chroniczny) wpływa na organizm i sposób funkcjonowania? Jak można ten negatywny wpływ ograniczyć?

–Jakie czynniki wpływają na to, jak źle ktoś znosi stres lub sytuacje kryzysowe? Jak indywidualne predyspozycje modyfikują doświadczanie kryzysu: cechy temperamentu, styl radzenia sobie w sytuacji trudnej i kryzysowej, płeć psychologiczna?

– Jak postępować z klientami w kryzysie, aby pomóc w powrocie do optymalnego funkcjonowania?

– Jakie zaburzenia/ problemy występują u osoby w kryzysie w funkcjonowaniu na poziomie poznawczym, emocjonalnym, behawioralnym, fizjologicznym i jak można je łagodzić?

– Dlaczego kryzys niesie w sobie potencjał rozwojowy?

– W jaki sposób coach może pomóc klientowi w osiągnięciu wzrostu pokryzysowego (czyli nie tylko powrotu do stanu równowagi, ale by kryzys stał się źródłem pozytywnej zmiany i rozwoju)?

– Jaki pracować z klientem w kryzysie ostrym (będącym skutkiem konkretnego niespodziewanego, trudnego wydarzenia np. utraty pracy czy śmierci bliskiej osoby), a jak w kryzysie chronicznym (czyli trwającym już dłuższy czas np. byciu w toksycznym związku lub mobbingu)?

– Przez jakie etapy przechodzi osoba w kryzysie?

– Jakie emocje towarzyszą osobie na poszczególnych etapach i co się z tym wiąże? Jak pracować z emocjami klienta?

– Jak pracować z klientem nad powrotem do równowagi emocjonalnej?

– Jak pomóc klientowi w wypracowaniu nowych przystosowawczych strategii, zachowań, reakcji i rozwiązań, które mogą pomóc wyjść z kryzysu?

– Jak pomóc klientowi w podniesieniu samooceny, wzmocnieniu poczucia własnej wartości, kontroli i sprawczości nad sobą i nad własnym życiem?

Aby uzyskać uprawnienia coacha kryzysowego dodatkowo musiałam również zdać egzamin z Podstaw Psychologii dla Coachy.

Jeśli potrzebujesz indywidualnego wsparcia, czekam na Twój kontakt w sprawie umówienia sesji. Prowadzę również sesje online (przez Skype, WhatsApp, Google duo).

Zapraszam do kontaktu również firmy.

Posiadam także uprawnienia:

– Coacha Kryzysowego (nr certyfikatu: 1/09/CK/2019)

– Coacha KryzysowegoBiznesie (nr certyfikatu: 3/03/CKB/2020)

– Kryzysowego Coacha/Mentora Finansowego (nr certyfikatu KCMF 1/12/IPTK/2020).

Na moim kanale na YouTube Twoja Kariera i Psyche zamieściłam cykl filmików dotyczących radzenia sobie ze stresem, kryzysem, mobbingiem np.

Kryzys emocjonalny – jak dać sobie radę? filmik obejrzało już ponad 3 tysiące osób!

Kryzys wieku średniego? Jak go pozytywnie wykorzystać?

Kryzys – czego Cię nauczył o Tobie, związku, pracy? Jak konstruktywnie czerpać z trudnych sytuacji?

– Siła stresu – jak pozytywnie wykorzystać stres? Dlaczego stres nie zawsze nam szkodzi?

– Troska czy hipokryzja firm? Programy wspierania zdrowia psychicznego pracowników

Mobbingna czym polega?

– Mobbing – 6 powodów dlaczego trudno się uwolnić

– MOBBING w pracy? Co możesz zrobić?

– Sygnał: Mobbing! – Anna Daria Nowicka i Joanna Koczaj-Dyrda na kanale Reset Obywatelski

– Pakiet antyStresowy – stwórz go!

Pomaganie zmniejsza stres – profilaktyka stresu

– Po czym poznać wypalenie zawodowe?

Negatywne myślenie – czemu przychodzi łatwo?

Stres a wartości – jak świadomość tego, co dla Ciebie ważne pomoże w radzeniu sobie sobie ze stresem?

Tracisz pracę? 10 wskazówek

W stronę dobrostanu – w jakich sferach zadbać o siebie, aby cieszyć się pełnią życia?

Siła sprawstwa – jak wpływa na samoocenę, odporność psychiczną, zadowolenie z życia

Jak radzić sobie z pesymizmem? Poznaj POTĘGĘ MYŚLENIA NIENEGATYWNEGO!

Anna Daria Nowicka – socjolog, trener, coach