Celem szkolenia jest nauczenie się przez Uczestników, jak Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) powinna być wdrażana w szeroko rozumianym Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi i relacjach z pracownikami; począwszy od procesu rekrutacji i selekcji po kulturę korporacyjną i praktyki HR.

Poruszane zagadnienia

 • Społeczna odpowiedzialność w rekrutacji i Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi.
 • Na co zwracać uwagę przy rekrutacji i awansowaniu, aby nie promować menedżerów „z rysem psychopatycznym”?
 • Employer Branding – budowanie dobrego wizerunku pracodawcy z wykorzystaniem CSR
 • Jak stworzyć przyjazną kulturę organizacyjną i zdrowe miejsca pracy?
 • Nowe choroby zawodowe u pracowników biurowych m.in. „syndrom chorego budynku”.
 • Jakie negatywne mechanizmy mogą wystąpić w pracy zespołowej i jak im przeciwdziałać?
 • Kobiety na rynku pracy.
 • Etyka w relacjach z pracownikami.
 • Zarządzanie różnorodnością (Diversity Management)
 • Jak wspierać work – life balance u pracowników (równowagę między pracą a życiem osobistym)?
 • W jaki sposób pracodawca może skutecznie przeciwdziałać mobbingowi i dyskryminacji?
 • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu i pracoholizmowi.
 • Jak pogodzić potrzeby pracowników z potrzebami firmy?
 • Empowerment – czyli „upodmiotowienie” pracownika i partycypacja jako cenne narzędzie Employer Branding, służące przyciągnięciu najcenniejszych pracowników.