Stres i wypalenie to poważne ryzyka zawodowe wpisane w pracę w wielu zawodach. Nie tylko na stanowiskach kierowniczych czy w pracy w „zawodach pomocowych” lub jako wolontariusz. Od umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem, negatywnymi emocjami i wypaleniem zawodowym zależy zarówno efektywność naszej pracy, jak i sposób komunikacji z innymi (zwłaszcza współpracownikami i podwładnymi), a także poziom satysfakcji z życia osobistego i zawodowego oraz kondycja psychofizyczna. W obecnym świecie i globalnej konkurencji te umiejętności stały się kluczowe.

Bywa, że doświadczeni pracownicy są zmuszeni odejść z zawodu lub „spalają się” właśnie dlatego, że w porę nie wypracowali konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem, presją, a często niestety także z perfekcjonizmem lub zbyt dużym zaangażowaniem w pracę. Miałam doświadczenia z takimi osobami zarówno podczas szkoleń indywidualnych i grupowych, jak i w trakcie prowadzonych przeze mnie coachingów.

Bywa, że wypalenie pojawia się jako następstwo pracoholizmu, braku równowagi między życiem osobistym a zawodowym (work-life balance), całkowitego poświęcenia się pracy. Zdarza się i tak, że to niedostateczny poziom asertywności i umiejętności stawiania granic oraz chęć pomocy wszystkim spowodowały chroniczne przeciążenie pracą, spadek motywacji, a następnie wypalenie zawodowe. Odbywa się to ze szkodą nie tylko dla samego „wypalonych” i ich bliskich, ale także dla pracodawców, współpracowników i klientów, gdyż tracimy wtedy świetnych, zaangażowanych i empatycznych specjalistów.  Zbyt często niosąc pomoc czy angażując się w ważne projekty zapominają o zadbaniu o siebie…

Choć w ciągu ostatnich lat dużo mówi się o wypaleniu i jego destrukcyjnych konsekwencjach oraz wielu z nas osobiście zna takie przypadki osób z różnych zawodów, to zbyt często ignorujemy pierwsze symptomy wypalenia u samych siebie.

Celem szkolenia jest, aby każdy z Uczestników stał się bardziej świadomy, jak radzi sobie w trudnych sytuacjach, jakie ma predyspozycje/ czynniki ryzyka do wypalenia zawodowego oraz poznał skuteczne metody przeciwdziałania.

Omawiane zagadnienia:

  • Jakie są symptomy wypalenia zawodowego?
  • Na czym polega wypalenie zawodowe i czym różni się od zwykłego przemęczenia?
  • Co powoduje, że w niektórych profesjach lub stanowiskach pracy ryzyko wypalenia zawodowego jest szczególnie wysokie?
  • Jakie czynniki osobowościowe, przekonania oraz podejście do pracy zwiększają ryzyko wypalenia zawodowego?
  • W jaki sposób wypalenie zawodowe destrukcyjnie przekłada się na komunikację z klientami i współpracownikami?
  • Co mogę zrobić, aby skutecznie zmniejszyć ryzyko wypalenia zawodowego u siebie i współpracowników?
  • Jak mogę wzmocnić swoją motywację, ale bez popadania w pracoholizm?

Szkolenie z przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu może być połączone ze szkoleniem z konstruktywnego radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami.