Jak uwolnić się z pułapki bycia zbyt miłym?

Czujesz, że przez bycie zbyt miłym jesteś wykorzystywany? Starasz się spełniać oczekiwania, a potem jesteś sfrustrowana, że zamiast docenienia inni  eskalują wymagania? Kolejny raz chciałeś „nie sprawiać problemów”, a teraz żałujesz, że znów inni naruszyli Twoje granice?

Zapraszam na warsztat, na którym dowiesz się:

  • Jakie są długo i krótkofalowe skutki koncentrowania się na zaspokajaniu oczekiwań innych kosztem samego siebie?
  • Na czym polega i skąd się bierze syndrom bycia zbyt miłym?
  • Do czego może prowadzić bycie „zbyt miłym” i niestawianie granic?
  • Po czym poznać, że jesteś „zbyt miły”?
  • Jak wyjść z pułapki „bycia zbyt miłym?
  • Jak budować dobre relacje z innymi i jednocześnie zadbać o samego siebie?