Stres i praca pod presją to nieodzowna część życia wielu z nas. Od umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami zależy zarówno efektywność naszej pracy, jak i sposób komunikacji z innymi (zarówno z bliskimi, jak i współpracownikami), a także poziom satysfakcji z życia osobistego i zawodowego oraz kondycja psychofizyczna.

Bywa, że doświadczeni pracownicy są zmuszeni odejść z zawodu lub „spalają się” właśnie dlatego, że w porę nie wypracowali konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i presją.

Choć nie możemy wyeliminować stresu z naszego życia prywatnego i zawodowego, możemy nauczyć się dawać sobie z nim radę w sposób konstruktywny. Jak słusznie napisał R.S. Lazarus: „Stres to rodzaj relacji między wymaganiami otoczenia a możliwościami osoby do sprostania im bez nadmiernych kosztów”. Ważna jest więc umiejętność zmiany swojego postrzegania oraz interpretowania sytuacji, gdyż to my nadajemy sens temu, co nas spotyka. Szkolenie pomaga wypracować swój własny sposób radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Celem tego szkolenia jest, aby każdy z Uczestników stał się bardziej świadomy tego, jak radzi sobie w trudnych sytuacjach, poznał skuteczne metody oraz opracował swój własny plan „polityki antystresowej”.

Omawiane zagadnienia:

 • Stres jako reakcja fizjologiczna i psychiczna.
 • Eustres i dystres – czyli dobry i zły stres.
 • Auto – analiza, czyli co i dlaczego mnie stresuje?
 • Rezyliencja ( resilience) – czyli jak zwiększyć swoją odporność psychiczną i umiejętność efektywnego dawania sobie rady w trudnych sytuacjach oraz zmieniającym się otoczeniu.
 • Jak nasze postrzeganie stresu wpływa na to, na ile stres naprawdę nam szkodzi?
 • Pesymistyczne wzorce myślenia, ruminacje (uporczywe rozpamiętywanie) oraz samoograniczające przekonania jako czynniki zwiększające odczuwanie stresu, bezradności, frustracji.
 • Skuteczne metody redukcji odczuwanego stresu i presji.
 • Stworzenie Twojego własnego planu „polityki antystresowej”.
 • Jak wdrożyć zdrowe nawyki służące odstresowaniu się i zapewnieniu poczucia dobrostanu (well-being)?
 • Jak zadbać o energię mentalną oraz zdrowie psychiczne, aby cieszyć się życiem i realizować swoje cele w pracy i życiu prywatnym?
 • Słuchaj swojego ciała – czyli jak nauczyć się odczytywania sygnałów, jakie daje nam nasze ciało w trudnych lub stresujących sytuacjach.
 • Do czego potrzebne nam są „złe emocje” (np. gniew, złość) i jak sobie z nimi radzić w konstruktywny sposób?
 • Work – life balance, czyli równowaga między życiem osobistym a zawodowym
 • Profilaktyka, czyli jak zmniejszyć ilość stresu w naszym życiu i odnaleźć wewnętrzną równowagę.

Szkolenie z konstruktywnego radzenia sobie ze stresem może być połączone ze szkoleniem z przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.