Firmy oczekują od pracowników umiejętności efektywnego zarządzania swoim czasem i zadaniami. Widać to wyraźnie przy analizie ofert pracy. Osoby wymagające „ręcznego sterowania” i ciągłego kontrolowania tylko niepotrzebnie zabierają czas swoim przełożonym. Czas, który kadra zarządzająca musi przeznaczać na zadania strategiczne.

Żyjemy w świecie nadmiaru informacji, których nie jesteśmy w stanie przetworzyć. Jesteśmy zasypywani danymi. Mamy do wykonania coraz więcej różnorodnych zadań. Pracujemy pod presją czasu i wyników. Musimy sprostać oczekiwaniom pracodawcy, bliskich i swoim własnym. Otwiera się przed nami nieskończenie wiele możliwości, lecz każdy wybór oznacza konieczność rezygnacji z innych opcji. Nasze otoczenie biznesowe nieustannie się zmienia. To powoduje stres, poczucie przytłoczenia, pracę w „niedoczasie” oraz problemy z priorytetyzacją zadań.

Dlatego pracodawcy oczekują od pracowników nie tylko wysokich kompetencji merytorycznych, ale także elastyczności, otwartość na zmiany, umiejętności samodzielnego zarządzania swoim czasem (a mówiąc precyzyjnie – zarządzania sobą w czasie), ustalania priorytetów, wybierania optymalnych metod wykonywania swojej pracy oraz alokacji zasobów.

Aby pracować efektywnie w samodzielny sposób, konieczna jest znajomość odpowiednich metod, ale przede wszystkim odpowiedzialność, samoświadomość, automotywacja i umiejętność utrzymania własnego zaangażowania. Często potrzebna jest zmiana nawyków i przekonań.

Główne zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

• Na czym polega efektywne zarządzanie czasem?
• Metody wyznaczania celów, planowania i organizacji pracy
• Jak pokonać prokastynację?
• Automotywacja (zwłaszcza przy celach z gratyfikacją odroczoną w czasie)
• W jaki sposób identyfikować i eliminować „pożeracze czasu”?
• Jak nie wpaść w pułapkę perfekcjonizmu i/lub pracoholizmu?
• Jak opracować strategię zarządzania czasem dopasowaną do indywidualnych predyspozycji i typu osobowości
• Jak radzić sobie z presją czasu, oczekiwań i deadlinów (także przy dużych napięciach interpersonalnych pojawiających się w pracy z klientem)
• Delegowanie zadań i egzekwowanie zadań (przy szkoleniach dla menedżerów).

Szkolenie może być poszerzone o (opcjonalnie):
•  konstruktywne radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami (np. frustracją, gniewem)
•  work – life balance (równowaga między życiem osobistym a zawodowym)
•  przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.