Efektywna komunikacja i umiejętność konstruktywnego przekazywania informacji zwrotnej są jednymi z najważniejszych kompetencji menedżerskich. Niestety nadal wielu menedżerów wychodzi z założenia, że „skoro umiem mówić, to znaczy, że umiem się komunikować”…

Od wielu menedżerów słyszałam, jak ogromną trudność sprawia im przekazywanie feedbacku. Nie tylko tego krytycznego, ale także pochwał. Zaś jeszcze więcej pracowników – również tych będących na kierowniczych stanowiskach – mówiło mi, jak bardzo demotywujący jest dla nich brak wystarczająco częstej informacji zwrotnej ze strony ich własnych przełożonych. Zwłaszcza, jak brakuje im otrzymywania „głasków” i poczucia bycia docenianym.

Wiele firm obligatoryjnie wprowadziło system cyklicznych ocen pracowniczych. Jest to wspaniałe rozwiązanie, ale tylko pod warunkiem, że zostało w rozsądny sposób przygotowane i wdrożone… Nieodpowiednie przeprowadzanie rozmów ewaluacyjnych mieć bowiem znacznie gorsze skutki dla organizacji niż jeśli firma w ogóle nie stosuje tego narzędzia w ramach Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Może powodować stres, demotywację czy wręcz frustrację nie tylko u ocenianych, ale również u oceniających.

Szefowie czasem zapominają, że „celem informacji zwrotnej jest dostarczenie wiedzy na temat zachowania i działania w taki sposób, że odbiorca zachowuje pozytywny stosunek do siebie”.

Problemy z komunikacją (zarówno w obszarze mówienia, jak i umiejętności proaktywnego, empatycznego słuchania) bywają źródłem nieporozumień, frustracji i konfliktów zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Na szczęście komunikacji, prawidłowego udzielania feedbacku oraz przeprowadzania rozmów ewaluacyjnych można się nauczyć.

Główne zagadnienia omawiane podczas mojego szkolenia:

  • Jakie bariery występują w komunikacji i jak je skutecznie przełamywać?
  • Autodiagnoza – jak mój styl komunikacji jest odbierany przez innych?
  • Jak wykorzystać empatyczną komunikację w budowaniu relacji i komunikacji w trudnych sytuacjach?
  • Rola inteligencji emocjonalnej (EQ) w komunikacji i budowaniu relacji ze współpracownikami.
  • Jak zwiększyć swoją umiejętność empatycznego, proaktywnego słuchania?
  • Jak prawidłowo przygotować się do przeprowadzenia rozmowy oceniającej?
  • Metody przekazywania konstruktywnej informacji zwrotnej + trening praktyczny
  • Jakie mechanizmy psychologiczne i błędy percepcji mogą zniekształcać trafność i obiektywizm podczas oceniania? Jak to zniwelować?
  • Jak konstruktywnie dawać sobie radę z trudnymi emocjami po stronie naszej i pracownika?

Bywa, że aby menedżer był w stanie w odpowiedni sposób udzielać feedbacku, musi on najpierw przepracować pewne swoje przekonania dotyczące pracowników czy przywództwa. Dlatego uzupełnieniem szkolenia mogą być indywidualne sesje coachingowe.