Celem szkolenia jest dowiedzenie się przez Uczestników, na czym polega wolontariat korporacyjny, jak się go prawidłowo wdraża oraz jakie korzyści z niego odnosi firma, pracownicy i NGO.

Omawiane zagadnienia:

  • Z jakich powodów firmy wprowadzają wolontariat korporacyjny i jakie mogą mieć z tego korzyści?
  • Na co zwracać uwagę przy wdrażaniu wolontariatu korporacyjnego?
  • Jakie problemy mogą wystąpić przy prowadzaniu wolontariatu korporacyjnego?
  • Rozwój kompetencji psychospołecznych pracowników poprzez realizację projektów prospołecznych.
  • Jakiego typu działania mogą być realizowane w ramach wolontariatu pracowniczego np. zbiórka pracownicza, matching fund, matching time.
  • Incentive – czyli jak połączyć wyjazd integracyjny z aktywnością prospołeczną?
  • Jak motywować pracowników do włączenia się w wolontariat pracowniczy?
  • Empowerment – czyli „upodmiotowienie” pracownika i partycypacja jako cenne narzędzie Employer Branding, służące przyciągnięciu najcenniejszych pracowników.