Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych narzędzi służących marketingowi i promocji działań Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

Omawiane zagadnienia:

  • Przedstawienie narzędzi marketingu i promocji, jakie firmy mogą wykorzystywać w celu skutecznego nagłaśniania prowadzonych przez siebie działań CSR.
  • Analiza dobrych praktyk w zakresie CSR i sposobów ich promowania (case study).
  • Kampanie społeczne jako przykład działań CSR.
  • Marketing społecznie zaangażowany (Cause Related Marketing).
  • Między CSR a PR.