Celem szkolenia jest pomoc działaczom organizacji pozarządowych (NGO) w nauczeniu się efektywniejszego przekonywania firm do wspierania projektów prospołecznych w ramach CSR oraz w komunikacji z biznesem.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych doskonale zdają już sobie sprawę, że bez pomocy biznesu trudno im realizować swoje cele statutowe. Mają też świadomość, że firmy mówią innym językiem i mają swoje cele biznesowe. Aby lepiej współpracować, niezbędne jest zrozumienie przez III sektor, czym w praktyce jest Społeczna Odpowiedzialność Biznesu oraz jakie są oczekiwania przedsiębiorstw wobec współpracy z NGO. Bardzo użyteczna dla działaczy NGO jest też znajomość narzędzi Public Relations w celu kreowania profesjonalnego wizerunku NGO, bez którego trudno jest przyciągnąć darczyńców.

Warsztaty są kierowane do osób:

  • działających w organizacjach pozarządowych; zwłaszcza w fundacjach i stowarzyszeniach
  • zainteresowanych praktyczną stroną współpracy pomiędzy III sektorem a firmami w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR).

 Cele warsztatu:

  • Wyjaśnienie, jak firmy postrzegają Społeczną Odpowiedzialność Biznesu (CSR) oraz jakie są różnice między CSR a działalnością czysto charytatywną.
  • Szczegółowe omówienie korzyści dla firm, na jakie NGOs mogą powoływać się podczas rozmów.
  • Wyjaśnienie, co może powstrzymać firmy przed wejściem w CSR i jak efektywnie pokonywać te opory.
  • Pokazanie, w jaki sposób NGOs mogą tak rozmawiać z firmami, aby je przekonać do wsparcia właśnie ich projektu w ramach CSR.
  • Uświadomienie, jakich psychotechnik oraz argumentów przedstawiciele NGOs powinni unikać w rozmowach z pracownikami firm, gdyż zniechęcają biznes do podjęcia współpracy.
  • Pokazanie, jak opracować przekonującą ofertę współpracy dla firm.
  • Przedstawienie sposobów budowania reputacji NGO, która przyciągnie firmy do współpracy.