Przełamać blok twórczy – warsztaty dla twórców w kryzysie

Podczas prowadzonych przeze mnie sesji life coachingu oraz szkoleń indywidualnych i grupowych  wiele razy pojawiał się problem blokad twórczych, prokrastynacji (ciągłego odwlekania), efektywnego zarządzania czasem, a także trudności z utrzymaniem motywacji oraz samodyscypliny w procesie pracy.

Oczywiście problemy te nie dotyczą tylko twórców. Jednak w ich przypadku jest to szczególnie kłopotliwe, gdyż z jednej strony muszą utrzymywać wysoki poziom kreatywności przez długi czas, a z drugiej często pracują samodzielnie i są rozliczani z terminowego wykonania dzieła/zlecenia. Nikt nie nadzoruje ich pracy na bieżąco, nie motywuje ani nie udziela wsparcia. Sami są odpowiedzialni zarówno za efekt końcowy, jak i za planowanie własnej pracy.

Oto przykładowe tematy, w jakich pomagam osobom pracującym w zawodach wymagających kreatywności, jeśli straciły zapał i energię lub wręcz wpadły w spiralę samoobwiniania, marazmu i samokrytyki.

Możemy skoncentrować się jedynie na wybranych tematach lub przepracować je kompleksowo w ramach całodniowego szkolenia.

1. Gdzie leży problem? Co nas tak naprawdę blokuje, stresuje, ogranicza? Emocje, obawy, lęki, wypalenie? A może porównywanie się z innymi, presja oczekiwań, „syndrom oszustki”?

2. Jak pokonać prokastynację? – propozycje metod.

3. Jak przełamać samoograniczające przekonania?

4. Czy można bać się sukcesu?

5. Jak zneutralizować wewnętrznego krytyka?

6. Jak wzmocnić (auto)motywację oraz wypracować nawyki wspierające nasz proces twórczy?

7. Syndrom białej kartki – co z nim zrobić? Dlaczego nie mogę po prostu zacząć pisać (malować/tworzyć)?

8. Czym myślenie życzeniowe różni się od zdrowego optymizmu i potęgi myślenia nienegatywnego (metoda prof. Seligmana)?

9. Dobry i zły stres. Jak wykorzystać emocje przyjemne, a jak pracować z tymi blokującymi?

10. Zarządzanie czasem a blokada twórcza – czy przesadne lub złe planowanie może nas przytłoczyć?

11. Poszukiwanie sensu – co robić, gdy wątpię, że to co robię ma sens? Jak i kiedy warto przestawić się z koncentracji tylko na celu na nastawienie na proces? Wartość autoteliczna vs wartość „użytkowa”.

12. Szukanie wsparcia – jak prosić o pomoc, gdy się zablokujemy? Z kim mogę porozmawiać, kiedy nie wiem co dalej? Jak się przełamać i nauczyć asertywnego proszenia o pomoc – bez poczucia lęku czy wstydu przed pokazaniem chwili słabości?

Kilka z tych problemów miałam przyjemność omówić podczas warsztatu grupowego, jaki poprowadziłam na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Festiwalu Sztuk Wyzwolonych w maju 2018 r.

Zachęcam również do lektury moich artykułów m.in. dot. kreatywności, radzenia sobie ze stresem, przełamywania samoograniczających przekonań, pracy z wewnętrznym krytykiem, treningu zdrowego optymizmu.