Wystąpienie mobbingu w firmie niesie ze sobą szereg negatywnych konsekwencji zarówno dla ofiary mobbingu, jak i dla całego zespołu oraz organizacji (np. spadek motywacji, złe relacje, większe absencje chorobowe, utrata wartościowych pracowników, groźba pozwu oraz wypłata odszkodowań, zły wizerunek pracodawcy).

Z punktu widzenia coachingu kryzysowego, mobbing to kryzys sytuacyjny, gdyż uderza bardzo mocno w człowieka (a nawet całe zespoły) i może prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji zarówno na poziomie jednostki (np. depresja, załamanie nerwowe), jak i całej firmy.

Według badań aż kilkanaście procent Polaków przyznaje, że stało się ofiarami szykanowania w miejscu pracy. Niestety większość pracodawców nie przywiązuje należytej wagi do tego problemu, choć zgodnie z artykułem 94 Kodeksu Pracy „Pracodawca jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi oraz przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu”.

Moje szkolenie pomaga przeciwdziałać wystąpieniu tych szkodliwych zjawisk.

Szkolenie jest skierowane do wszystkich  pracowników, niezależnie od ich pozycji w strukturze firmy. Jednak szczególnie jest ono ważne w przypadku pracowników działów kadr oraz osób na stanowiskach kierowniczych, gdyż to oni mają zarówno największy obowiązek przeciwdziałania mobbingowi, jak i dysponują narzędziami mogącymi skutecznie wyeliminować to zjawisko.

Szkolenie obejmuje następujące obszary:

 • Na czym konkretnie polega mobbing, a na czym dyskryminacja?
 • Jakie czynniki sprzyjają pojawieniu się mobbingu i dyskryminacji w firmie?
 • Jakie są konsekwencje mobbingu dla ofiary, dla zespołu oraz firmy?
 • Jak firma może przeciwdziałać wystąpieniu mobbingu i dyskryminacji?
 • Jak sami możemy zmniejszyć ryzyko stania się ofiarą mobbingu?
 • Elementy asertywności.

Szkolenie ma charakter warsztatowy i zawiera praktyczne ćwiczenia, odgrywanie ról oraz dyskusje moderowane.

Korzyści dla Uczestnika:

 • Zrozumienie mechanizmów mobbingu  i dyskryminacji oraz czynników im sprzyjających.
 • Poznanie sposobów przeciwdziałania mobbingowi zarówno na poziomie firmy, jak i pracownika.
 • Zdobycie umiejętności szybkiego wychwytywania działań o znamionach mobbingu i sposobach ich eliminacji zanim dojdzie do eskalacji problemu.
 • Otrzymanie podstawowej wiedzy z obszaru asertywności i stawiania granic.

Korzyści dla firmy z udziału pracowników i menedżerów w szkoleniu:

 • Zmniejszenie ryzyka wystąpienia mobbingu lub dyskryminacji i ich konsekwencji (w tym pozwów, utraty wartościowych pracowników, spadku efektywności całych zespołów).
 • Zdobycie przez personel wiedzy na temat przeciwdziałania mobbingowi oraz dyskryminacji.
 • Uwrażliwienie pracowników, że to, co im wydaje się „zabawne” lub „asertywne” w rzeczywistości może nosić znamiona mobbingu.
 • Lepsza atmosfera pracy, komunikacja oraz mniej konfliktów interpersonalnych.
 • Zwiększenie satysfakcji personelu dzięki pracy w bardziej przyjaznej atmosferze.