Umiejętność pracy w zespole jest jedną z kluczowych kompetencji wymaganych przez pracodawców. Coraz częściej w firmach tworzone są zespoły projektowe, co wymaga od pracowników elastyczności oraz szybkiego dostosowania się do specyfiki danego teamu. Kolejnym wyzwaniem zarówno dla kierowników, jak i dla pracowników jest umiejętność współpracy i komunikacji w ramach niezwykle zróżnicowanych zespołów (diversity management).

„Międzynarodowe Forum Ekonomiczne uznało kreatywne myślenie za jedną z trzech najważniejszych umiejętności potrzebnych człowiekowi w 2020 r. Dwie pozostałe kompetencje też nierozłącznie wiążą się z twórczością. To kompleksowe rozwiązywanie problemów i krytyczne interpretowanie złożonej rzeczywistości.” Poradnik psychologiczny Polityki, tom. 37, str. 31

Dla uzyskania przewagi konkurencyjnej niezbędna jest kreatywność. Jednak to, na ile dany zespół będzie potrafił twórczo rozwiązywać problemy, zależy nie tylko od indywidualnych kompetencji poszczególnych pracowników. Wpływ ma także atmosfera panująca w zespole, relacje międzyludzkie, styl zarządzania. Stworzenie odpowiedniego klimatu organizacyjnego sprzyja dzieleniu się wiedzą, otwartości i życzliwości. Natomiast złe relacje, zbyt ostra rywalizacja oraz nierozumienie dynamiki interakcji społecznych może doprowadzić do mobbingu, spadku motywacji i kreatywności oraz odejścia cennych pracowników.

Pamiętajmy również, że dla niektórych osób (np. indywidualistów lub introwertyków) znalezienie sobie miejsca w zespole bywa trudne. Pracownicy mało asertywni lub o zbyt niskim poczuciu własnej wartości często mają problemy z „przebiciem” się ze swoimi pomysłami na forum grupy. W ten sposób firma traci wiele cennych rozwiązań. Natomiast zbyt mała inteligencja emocjonalna lub komunikatywność mogą dodatkowo blokować kreatywność, wymianę doświadczeń i współpracę.

Dlatego jedną z kluczowych kompetencji menedżerskich jest umiejętność budowania efektywnych zespołów oraz przeciwdziałania dysfunkcyjnym zjawiskom (np. mobbingowi). Niezbędna jest także wiedza, jak optymalnie wykorzystywać zróżnicowany potencjał pracowników.

Główne zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

Praca zespołowa:

• Jak stworzyć w zespole warunki do kreatywnego myślenia i współpracy?
• Jak wykorzystać indywidualne różnice osobowości w budowaniu efektywnych zespołów?
Diversity management (zarządzanie różnorodnością)
• Jak zintegrować zespół?
• Rola inteligencji emocjonalnej (EQ) oraz empatii w pracy zespołowej
• Jakie role „społeczne” mogą występować w zespole i w których z nich się odnajdę?
• Dlaczego nie każdy czuje się dobrze pracując w zespole?

Kreatywność:
• Przeszkody i bariery w kreatywnym myśleniu i efektywnej pracy zespołowej
• Na czym polega kreatywność i czy jest cechą właściwą tylko geniuszom?
• Sposoby przezwyciężania blokad w kreatywnym myśleniu, radzeniu sobie z problemami/ przeciwnościami i szukaniu nowych rozwiązań

Szkolenie może być poszerzone o (opcjonalnie):
• przeciwdziałanie mobbingowi
• przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz pracoholizmowi