EMPATYCZNA KOMUNIKACJA Z PACJENTEM

Szkolenie dedykowane jest pielęgniarkom, fizjoterapeutom, opiekunom osób starszych, sekretarkom medycznym, a także osobom kształcącym się dopiero w tych zawodach.

W pracy personelu medycznego umiejętności interpersonalne (zwłaszcza komunikacji i budowania relacji) są kluczowe zarówno dla zapewnienia pacjentom najlepszego poziomu usług oraz satysfakcji, jak i dla komfortu pracy samych pracowników placówek medycznych. Kompetencje te pomagają porozumiewać się zarówno z pacjentem oraz jego bliskimi, jak i ze współpracownikami.

Na kompetencję „komunikatywność” składa się umiejętność mówienia w sposób zrozumiały dla odbiorcy i dopasowany do sytuacji oraz umiejętność proaktywnego i empatycznego słuchania.

Aby umieć w adekwatny sposób odpowiadać na oczekiwania pacjenta, niezbędna jest także inteligencja emocjonalna (EQ) i empatia, a także świadomość, jakie bariery mogą pojawiać się w komunikacji z pacjentem oraz jak można je skutecznie przełamywać. Personel medyczny jest narażony na przeciążenie, presję i chroniczny stres. To może doprowadzić do wypalenia zawodowego i przedmiotowego traktowania pacjentów, co znajduje swój wyraz także w sposobie porozumiewania się. Bywa, że ludzie niedostatecznie zdają sobie sprawę, jak „mowa ciała”, a także zmęczenie i stres wpływają na ich sposób komunikacji i odczucia innych (zwłaszcza pacjenta).

Omawiane zagadnienia:

 • Rola komunikacji w budowaniu relacji z pacjentem
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna (mowa ciała)
 • Na czym polega proaktywne oraz empatyczne słuchanie i dlaczego jest ono kluczowe w komunikacji z pacjentem?
 • Rola inteligencji emocjonalnej (EQ) w komunikacji i budowaniu relacji z pacjentem
 • Responsywność – czyli reagowanie w sposób empatyczny i odpowiadający na potrzeby pacjenta
 • W jaki sposób wypalenie zawodowe negatywnie wpływa na komunikację z pacjentem?
 • Jakie bariery występują w komunikacji z pacjentem i jak je skutecznie przełamywać?
 • Autodiagnoza – jak mój styl komunikacji jest odbierany przez innych (zwłaszcza pacjenta)

 Korzyści dla Uczestnika i placówki medycznej:

 • Polepszenie komunikacji z pacjentami i współpracownikami
 • Wzmocnienie kompetencji związanych z proaktywnym i empatycznym słuchaniem
 • Zrozumienie wpływu wypalenia zawodowego oraz inteligencji emocjonalnej na komunikację z pacjentem
 • Zwiększenie satysfakcji pacjentów
 • Mniej konfliktów zarówno wewnątrz zespołu, jak i w relacji z pacjentem
 • Analiza swoich mocnych i słabych stron w obszarze komunikacji

Szkolenie ma charakter warsztatowy i zawiera praktyczne ćwiczenia oraz odgrywanie ról, co daje Uczestnikom możliwość wypróbowania różnych sposobów komunikacji.

Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy (czyli 8 godzin szkoleniowych po 45 min)

Prowadzę to szkolenie zarówno w formule grupowej, jak i pracując z daną osobą 1 na 1 (czyli w ramach treningu indywidualnego, dopasowanego do potrzeb konkretnego klienta).

Szkolenia grupowe prowadzę w całej Polsce.