Wiele osób, pomimo posiadanego talentu, nie rozwija kariery na miarę swoich możliwości. Niektórych blokują samoograniczające przekonania. Inni przygotowują się do nowych wyzwań i potrzebują aktywować swój potencjał oraz wyznaczyć cele. Część osób robiących karierę zapłaciła za nią zbyt wysoką cenę i utraciła wewnętrzną równowagę oraz satysfakcję.

Moje szkolenie pomoże zmierzyć się z nowymi wyzwaniami. Realistycznie spojrzeć na własny potencjał oraz dowiedzieć się, jak można osiągnąć równowagę między życiem prywatnym a zawodowym.

Podczas szkolenia zostaną wykorzystane metody coachingowe.

Szkolenie jest skierowane do wszystkich, którzy czują potrzebę rozwinięcia swojego potencjału i kariery – nie tylko do osób na stanowiskach kierowniczych.

Szkolenie obejmuje następujące obszary:

 • Identyfikacja i przełamywanie samoograniczających przekonań
 • Analiza swoich mocnych i słabych stron
 • Sposoby aktywowania własnego potencjału
 • Metody wyznaczania celów osobistych i zawodowych
 • Work – life balance – czyli jak osiągnąć równowagę między życiem osobistym a zawodowym

Korzyści dla Uczestnika:

 • Zrozumienie czynników, które dotąd blokowały rozwój
 • Aktywacja własnego potencjału
 • Zapoznanie się z metodami optymalnego zarządzania swoimi zasobami (np. zdrowiem, wewnętrzną energią)
 • Nauczenie się praktycznych narzędzi wyznaczania realistycznych i motywujących celów
 • Poznanie sposobów osiągnięcia wewnętrznej równowagi

Czas trwania: 1 dzień szkoleniowy

Korzyści dla placówki medycznej z udziału pracowników i menedżerów w szkoleniu:

 • Lepsze wykorzystanie potencjału tkwiącego w kluczowych pracownikach
 • Zmniejszenie prawdopodobieństwa wypalenia zawodowego oraz utraty motywacji
 • Zwiększenie satysfakcji oraz samoświadomości u kluczowych pracowników

Zapewnienie przez pracodawcę możliwości udziału w szkoleniach dla wybranych pracowników jest też czynnikiem motywującym oraz buduje wizerunek placówki medycznej jako dobrego pracodawcy, który dba o rozwój pracowników.

Każde z prowadzonych przez nas szkoleń może odbywać się zarówno w formule otwartej (czyli dla Uczestników z różnych placówek), jak i zamkniętej (czyli tylko dla pracowników jednej organizacji oraz dopasowane do jej specyficznych potrzeb).

Szkolenie może zostać poszerzone o indywidualne sesje coachingowe, także na Skype.