Stres i praca pod presją to nieodzowna część życia wielu z nas. Od umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami zależy zarówno efektywność naszej pracy, jak i sposób komunikacji z innymi (zarówno z bliskimi, jak i współpracownikami), a także poziom satysfakcji z życia osobistego i zawodowego oraz kondycja psychofizyczna.

Bywa, że doświadczeni pracownicy są zmuszeni odejść z zawodu lub „spalają się” właśnie dlatego, że w porę nie wypracowali konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i presją oraz nie zadbali o swój dobrostan.

Dzięki indywidualnemu treningowi:

 • Staniesz się bardziej świadomy tego, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach.
 • Zrozumiesz, jak nasze postrzeganie stresu i przekonania wpływają na to, na ile stres naprawdę nam szkodzi.
 • Poznasz skuteczne metody redukcji odczuwanego stresu i presji.
 • Opracujesz swój własny plan „polityki antystresowej”.
 • Dowiesz się, jak wdrożyć zdrowe nawyki służące odstresowaniu się i zapewnieniu poczucia dobrostanu (well-being)?

Omawiane zagadnienia:

 • Stres jako reakcja fizjologiczna i psychiczna.
 • Eustres i dystres – czyli dobry i zły stres.
 • Auto – analiza, czyli co i dlaczego mnie stresuje?
 • Rezyliencja (resilience) – czyli jak zwiększyć swoją odporność psychiczną i umiejętność efektywnego dawania sobie rady w trudnych sytuacjach oraz zmieniającym się otoczeniu.
 • Jak dawać sobie radę z trudnymi emocjami (np. lęk, gniew, frustracja)?
 • Pesymistyczne wzorce myślenia, ruminacje (uporczywe rozpamiętywanie) oraz samoograniczające przekonania jako czynniki zwiększające odczuwanie stresu, bezradności, frustracji.
 • Słuchaj swojego ciała – czyli jak nauczyć się odczytywania sygnałów, jakie daje nam nasze ciało w trudnych lub stresujących sytuacjach.
 • Jak zadbać o energię mentalną, aby cieszyć się życiem i realizować swoje cele?
 • Work – life balance, czyli równowaga między życiem osobistym a zawodowym.
 • Czym są kryzysy emocjonalne? W jaki sposób wpływają na nasze emocje, postrzeganie, funkcjonowanie w życiu osobistym i zawodowym (opcjonalnie)
 • Czym jest zdrowie psychiczne (Mental Health)? W jakich obszarach należy o nie zadbać, aby cieszyć się dobrostanem psychicznym/ well- being? (opcjonalnie)

Szkolenie z konstruktywnego radzenia sobie ze stresem może być połączone ze szkoleniem z przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu lub z life coachingiem.