Stres i praca pod presją to nieodzowna część życia wielu z nas. Od umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem i negatywnymi emocjami zależy zarówno efektywność naszej pracy, jak i sposób komunikacji z innymi (zarówno z bliskimi, jak i współpracownikami), a także poziom satysfakcji z życia osobistego i zawodowego oraz kondycja psychofizyczna.

Bywa, że doświadczeni pracownicy są zmuszeni odejść z zawodu lub „spalają się” właśnie dlatego, że w porę nie wypracowali konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem i presją.

Celem tego szkolenia jest, aby każdy z Uczestników stał się bardziej świadomy tego, jak radzi sobie w trudnych sytuacjach, poznał skuteczne metody oraz opracował swój własny plan „polityki antystresowej”.

Omawiane zagadnienia:

 • Stres jako reakcja fizjologiczna i psychiczna.
 • Eustres i dystres – czyli dobry i zły stres.
 • Auto – analiza, czyli co i dlaczego mnie stresuje?
 • Rezeliencja ( resilience) – czyli jak zwiększyć swoją odporność psychiczną i umiejętność efektywnego dawania sobie rady w trudnych sytuacjach oraz zmieniającym się otoczeniu.
 • Jak nasze postrzeganie stresu wpływa na to, na ile stres naprawdę nam szkodzi.
 • Pesymistyczne wzorce myślenia, ruminacje (uporczywe rozpamiętywanie) oraz samoograniczające przekonania jako czynniki zwiększające odczuwanie stresu, bezradności, frustracji.
 • Skuteczne metody redukcji odczuwanego stresu i presji.
 • Stworzenie Twojego własnego planu „polityki antystresowej”.
 • Jak wdrożyć zdrowe nawyki służące odstresowaniu się i zapewnieniu poczucia dobrostanu (well-being)?
 • Słuchaj swojego ciała – czyli jak nauczyć się odczytywania sygnałów, jakie daje nam nasze ciało w trudnych lub stresujących sytuacjach.
 • Work – life balance, czyli równowaga między życiem osobistym a zawodowym.

Szkolenie z konstruktywnego radzenia sobie ze stresem może być połączone ze szkoleniem z przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.