Stres i wypalenie to poważne ryzyka zawodowe wpisane w pracę lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, pracowników hospicjum i innych osób niosących pomoc chorym. Od umiejętności skutecznego radzenia sobie ze stresem, negatywnymi emocjami i wypaleniem zawodowym zależy zarówno efektywność naszej pracy, jak i sposób komunikacji z innymi (zwłaszcza pacjentami i współpracownikami), a także poziom satysfakcji z życia osobistego i zawodowego oraz kondycja psychofizyczna. W przypadku personelu medycznego te umiejętności są kluczowe.

Bywa, że doświadczeni pracownicy są zmuszeni odejść z zawodu lub „spalają się” właśnie dlatego, że w porę nie wypracowali konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem, presją, a często niestety także z perfekcjonizmem, braniem na siebie zbyt wiele lub zbyt dużym zaangażowaniem w pracę. Miałam doświadczenia z takimi osobami zarówno podczas szkoleń indywidualnych i grupowych, jak i w trakcie prowadzonych przeze mnie coachingów.

Często bywa, że wypalenie pojawia się jako następstwo pracoholizmu, braku równowagi między życiem osobistym a zawodowym (work-life balance), całkowitego poświęcenia się pracy. Zdarza się i tak, że to niedostateczny poziom asertywności i umiejętności stawiania granic oraz chęć pomocy wszystkim potrzebującym spowodowały chroniczne przeciążenie pracą, spadek motywacji, a następnie wypalenie zawodowe. Odbywa się to ze szkodą nie tylko dla samych „wypalonych” i ich bliskich, ale także dla placówek medycznych oraz pacjentów, gdyż tracimy wtedy świetnych, zaangażowanych i empatycznych specjalistów. Zbyt często niosąc pomoc pacjentom, zapominają o zadbaniu o siebie…

Choć lekarze i pielęgniarki doskonale wiedzą, jak wielu ich współpracowników pogrążyło się w wypaleniu zawodowym i jak destrukcyjne są tego konsekwencje, zbyt często ignorują pierwsze symptomy wypalenia u samych siebie. Ogromny niedobór pracowników szeroko rozumianej ochrony zdrowia powoduje, że przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu personelu medycznego stało się palącym problemem i wręcz obowiązkiem osób zarządzających placówkami.

Celem mojego szkolenia jest, aby każdy z Uczestników stał się bardziej świadomy, na czym polega wypalenie zawodowe, jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne zwiększają jego ryzyko oraz jak nie wpaść w tą pułapkę (profilaktyka).

Omawiane zagadnienia:

  • Jakie są symptomy wypalenia zawodowego?
  • Na czym polega wypalenie zawodowe i czym różni się od zwykłego przemęczenia?
  • Jakie czynniki w pracy personelu medycznego powodują, że występuje tu szczególnie wysokie ryzyko wypalenia zawodowego?
  • Jakie czynniki osobowościowe, przekonania oraz podejście do pracy zwiększają ryzyko wypalenia zawodowego?
  • W jaki sposób wypalenie zawodowe destrukcyjnie przekłada się na komunikację z pacjentami i współpracownikami?
  • Co mogę zrobić, aby skutecznie zmniejszyć ryzyko wypalenia zawodowego u siebie i współpracowników?

Szkolenie z przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu personelu medycznego może być połączone ze szkoleniem z konstruktywnego radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami.