EMPATYCZNA KOMUNIKACJA LEKARZA Z PACJENTEM

Duża część skarg na lekarzy i niezadowolenia ze strony pacjentów wynika właśnie z problemów komunikacyjnych. Na kompetencję „komunikatywność” składa się umiejętność mówienia w sposób zrozumiały dla odbiorcy i dopasowany do sytuacji oraz umiejętność proaktywnego i empatycznego słuchania. Obie te rzeczy są niezbędne w pracy lekarzy. Pomagają porozumiewać się zarówno ze współpracownikami, jak i pacjentem oraz jego bliskimi, a także budować przymierze terapeutyczne.

Aby umieć w adekwatny sposób odpowiadać na oczekiwania pacjenta niezbędna jest także inteligencja emocjonalna (EQ) i empatia, a także świadomość, jakie bariery mogą pojawiać się w komunikacji medycznej oraz jak można je skutecznie przełamywać. Lekarze są narażeni na przeciążenie, presję i chroniczny stres. To może doprowadzić do wypalenia zawodowego i przedmiotowego traktowania pacjentów, co znajduje swój wyraz także w sposobie komunikacji. Bywa, że lekarze niedostatecznie zdają sobie sprawę, jak „mowa ciała”, a także zmęczenie i stres wpływają na ich sposób komunikacji i odczucia pacjenta.

Ogromnym wyzwaniem dla lekarzy jest zwłaszcza przekazywanie pacjentowi niepomyślnych informacji, a także zmotywowanie go do przestrzegania zaleceń (co jest szczególnie uciążliwe dla pacjenta w przypadku chorób przewlekłych). Badania pokazują, że duży odsetek pacjentów nie stosuje się do zaleceń lekarskich lub robi to tylko przez krótki czas. Odpowiedni sposób komunikacji oraz technika „dialogu motywującego” mogą to skutecznie poprawić.

Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne dają przewagę konkurencyjną na rynku pracy. W ogromnym stopniu dotyczy to „zawodów pomocowych”. Zwłaszcza w krajach Zachodnich kładzie się bardzo duży nacisk na umiejętność komunikacji i pracy w zespole u personelu medycznego. Niedostatek tych kompetencji może blokować rozwój kariery zawodowej.

Omawiane zagadnienia:

 • Rola komunikacji w budowaniu relacji z pacjentem i odpowiadaniu na jego potrzeby
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna (mowa ciała)
 • Komunikacja interpersonalna vs komunikacja medyczna – podobieństwa i różnice
 • Na czym polega proaktywne oraz empatyczne słuchanie i dlaczego jest ono kluczowe w komunikacji z pacjentem?
 • Komunikacja trudnych spraw – przekazywanie niepomyślnej diagnozy
 • Budowanie „przymierza terapeutycznego”: Compliance, Adherence, Concordance
 • Jak prawidłowo odczytywać sygnały/komunikaty od pacjenta (zwłaszcza psychologiczne)?
 • Dialog motywujący jako metoda pracy i komunikacji z pacjentem, pomagająca uzyskać większe zaangażowanie pacjenta w trzymaniu się zasad terapii
 • Rola inteligencji emocjonalnej (EQ) w komunikacji i budowaniu relacji z pacjentem
 • Czym empatia różni się od empatii klinicznej?
 • Responsywność – czyli reagowanie w sposób empatyczny i odpowiadający potrzebom pacjenta
 • W jaki sposób wypalenie zawodowe negatywnie wpływa na komunikację z pacjentem?
 • Jakie bariery występują w komunikacji z pacjentem i jak je skutecznie przełamywać?
 • Psychologiczne mechanizmy obronne występujące u pacjenta i ich wpływ na komunikację
 • Jak budować autorytet w czasach dr Google?
 • Autodiagnoza – jak mój styl komunikacji jest odbierany przez innych (zwłaszcza pacjenta)

 Korzyści dla Uczestnika i placówki medycznej:

 • Polepszenie komunikacji z pacjentami i współpracownikami
 • Zmniejszenie stresu pojawiającego się zwłaszcza przy komunikacji z „trudnym pacjentem”
 • Wzmocnienie kompetencji związanych z proaktywnym i empatycznym słuchaniem
 • Umiejętność lepszego zmotywowania pacjenta do trzymania się zaleceń lekarskich
 • Bardziej empatyczne komunikowanie pacjentowi trudnych spraw
 • Zrozumienie wpływu wypalenia zawodowego oraz inteligencji emocjonalnej na komunikację z pacjentem
 • Analiza swoich mocnych i słabych stron w obszarze komunikacji

Szkolenie ma charakter warsztatowy i zawiera praktyczne ćwiczenia oraz odgrywanie ról, co daje Uczestnikom możliwość wypróbowania różnych sposobów komunikacji.

Czas trwania: 1 lub 2 dni szkoleniowe (czyli 8 godzin szkoleniowych po 45 min dziennie).

W razie potrzeby mogę dopasować czas szkolenia do specyficznych potrzeb placówki medycznej.

Szkolenie jest dedykowane lekarzom oraz studentom medycyny.

Prowadzę to szkolenie zarówno w formule grupowej, jak i pracując z danym lekarzem 1 na 1 (czyli w ramach treningu indywidualnego, dopasowanego do potrzeb konkretnej osoby).

Szkolenia grupowe prowadzę w całej Polsce.

Zachęcam także do lektury moich artykułów opublikowanych m.in. na ZnanyLekarz.pl oraz MedycynaiPasje.com.pl