Żyjemy w świecie nadmiaru informacji, których nie jesteśmy w stanie przetworzyć. Jesteśmy zasypywani danymi. Mamy do wykonania coraz więcej różnorodnych zadań. Pracujemy pod presją czasu i wyników. Musimy sprostać oczekiwaniom pracodawcy, bliskich i swoim własnym. Otwiera się przed nami nieskończenie wiele możliwości, lecz każdy wybór oznacza konieczność rezygnacji z innych opcji. Nasze otoczenie biznesowe nieustannie się zmienia. To powoduje stres, poczucie przytłoczenia, pracę w „niedoczasie” oraz problemy z priorytetyzacją zadań.

Coraz więcej firm preferuje pracowników, którzy nie będą wymagali „ręcznego sterowania”, ciągłego kontrolowania i motywowania. Dlatego pracodawcy oczekują od pracowników nie tylko wysokich kompetencji merytorycznych, ale także elastyczności, otwartość na zmiany, umiejętności samodzielnego zarządzania swoim czasem (a mówiąc precyzyjnie – zarządzania sobą w czasie), ustalania priorytetów, wybierania optymalnych metod wykonywania swojej pracy oraz alokacji zasobów. Aby pracować w samodzielny sposób, konieczna jest nie tylko znajomość odpowiednich metod, ale przede wszystkim odpowiedzialność, samoświadomość oraz automotywacja i umiejętność utrzymania własnego zaangażowania.

Główne zagadnienia omawiane podczas szkolenia:

• na czym polega efektywne zarządzanie „sobą w czasie”?
• praktyczne wskazówki dot. budowania nawyków polepszających naszą organizację czasu
• jak przeciwdziałać „prokrastynacji” (ciągłemu odwlekaniu wykonania zadań)
• metody wyznaczania celów, planowania i organizacji pracy
• jak stawiać cele, aby nie stały się źródłem frustracji i stresu
• automotywacja (zwłaszcza przy celach z gratyfikacją odroczoną w czasie)
• jak identyfikować i eliminować „pożeracze czasu”?
• jak nie wpaść w pułapkę perfekcjonizmu i/lub pracoholizmu?
• jak opracować strategię zarządzania czasem dopasowaną do indywidualnych predyspozycji i typu osobowości
• jak radzić sobie z presją czasu, oczekiwań i deadlinów (także przy dużych napięciach interpersonalnych pojawiających się w pracy z klientem).

Szkolenie może być poszerzone o (opcjonalnie):
•  konstruktywne radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami (np. frustracją, gniewem)
•  work – life balance (równowaga między życiem osobistym a zawodowym)
•  przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.