Podczas indywidualnego treningu ukierunkowanego na utrzymanie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym poruszane są zwykle następujące kwestie (w zależności od potrzeb Klienta):

 • analiza przyczyn problemów Klienta z oddzieleniem życia osobistego i zawodowego oraz wypracowanie sposobu przełamania tych problemów
 • określenie swojej „piramidy wartości” oraz priorytetów
 • oddzielenie naszych własnych celów i potrzeb od presji i oczekiwań otoczenia
 • asertywność w pracy i w życiu prywatnym (m.in. umiejętność mówienia „nie” i stawiania granic, dbałość o własne potrzeby i dobrostan – bez poczucia winy)
 • ustalenie ekologicznych (zdrowych) celów w życiu prywatnym i zawodowym
 • perfekcjonizm i ambicja a wypalenie zawodowe i pracoholizm
 • identyfikacja własnych przekonań sprzyjających wypaleniu zawodowemu, pracoholizmowi i problemom z work- life balance

Korzyści z udziału w sesjach nakierowanych na utrzymanie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym:

 • umiejętność wypracowania własnych sposobów na utrzymanie harmonii między życiem prywatnym a zawodowym
 • bardziej realistyczne spojrzenie na swoje cele, możliwości i zasoby
 • zdobycie wiedzy o mechanizmach wypalenia zawodowego i pracoholizmu, co ułatwi uniknięcie tych pułapek
 • umiejętność takiego stawiania sobie celów, aby ich osiąganie nie prowadziło do wypalenia zawodowego, pracoholizmu, niszczenia relacji z ludźmi