Czujesz, że przez niskie poczucie własnej wartości omija Cię wiele wartościowych rzeczy w życiu prywatnym i zawodowym?

Zapraszam na indywidualny warsztat, na którym dowiesz się:

 • Na czym budować zdrowe poczucie własnej wartości?
 • Jak przełamać samoograniczające przekonania?
 • Jak chronić poczucie własnej wartości, gdy padniesz ofiarą mobbingu?
 • Jak polubić siebie bez wpadania w narcyzm i egoizm?
 • Jak znaleźć równowagę między JA realnym, idealnym a powinnościowym?
 • Jak korzystać z uzasadnionego feedbacku, ale nie brać sobie do serca tego niesprawiedliwego i krzywdzącego?

Porozmawiam z Tobą również o:

 • W jakich sytuacjach i przy jakiego typu osobach Twoje poczucie własnej wartości maleje?
 • Skąd się wzięła Twoja niska samoocena?
 • Jakie zachowania i komunikaty werbalne oraz niewerbalne powodują, że zaczynasz wątpić w siebie? Dlaczego tak się dzieje i skąd się wzięło? Co możesz zrobić, aby skutecznie przełamać ten schemat?
 • Pułapce perfekcjonizmu i jej przełożeniu na poczucie własnej wartości.
 • Dlaczego nastawienie się na spełnianie oczekiwań innych może zachwiać naszym poczuciem własnej wartości? Jak z tego wyjść?
 • Jak odróżnić konstruktywną informację zwrotną od niesprawiedliwej lub uogólnionej krytyki?

Psychoterapeuta i pisarz Nathaniel Branden mądrze napisał:

„Osiągnęliśmy taki punkt w historii, kiedy poczucie własnej wartości, które zawsze stanowiło niezwykle ważną potrzebę psychologiczną, stało się pilną potrzebą ekonomiczną – cechą nieodzowną dla umiejętności przystosowania się w coraz bardziej złożonym, prowokującym i konkurencyjnym świecie. (… ) Nowoczesna organizacja nie może już być organizacją kierowaną przez kilku ludzi, którzy myślą, oraz wielu ludzi, którzy jedynie robią to, co im się powie. Dziś, oprócz wyższego poziomu wiedzy i umiejętności wśród tych, którzy je tworzą, organizacje wymagają także wyższego poziomu niezależności, polegania na własnych siłach, wiary w samego siebie oraz umiejętności wykazywania inicjatywy – jednym słowem większego poczucia własnej wartości.”

„Poczucie własnej wartości w wieku informacji”, w „Organizacja przyszłości”, red. F. Hesselbein, M.Goldsmith, R. Beckhard, Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1998.

Więcej o tym, jak możesz budować zdrowe poczucie własnej wartości oraz jak je chronić w obliczu mobbingu czy niesprawiedliwej krytyki dowiesz się na moim warsztacie.

WYKONAJ PIERWSZY KROK i zapisz się : )

Zapraszam!