Czy tego chcemy czy nie, jesteśmy oceniani przez innych od pierwszego wejrzenia. Ludzie budują swoją opinię o nas zarówno na podstawie bezpośrednich kontaktów, jak i poprzez to, co słyszą od innych. Nieustannie kreujemy swój wizerunek w otoczeniu w lepszy lub mniej udany sposób.

Początkowo o Personal Branding (markę osobistą), czyli świadome zarządzanie własnym wizerunkiem, dbali głównie politycy i celebryci, gdyż bez odpowiedniego „publicity” nie istnieją oni w świadomości społecznej. W następnej kolejności działania w ramach Personal Brandingu zaczęli prowadzić także specjaliści, którym pozytywny wizerunek i dobra opinia są niezbędne do pozyskiwania klientów (np. trenerzy, PRowcy, prawnicy, architekci).

Obecnie coraz więcej osób z różnych branż podejmuje aktywności mające pokazać ich jako profesjonalistów i/lub atrakcyjnych pracowników. Niezależnie czy prowadzimy własną działalność czy jesteśmy „pracownikiem etatowym” niezbędne stało się umiejętne zarządzanie wizerunkiem oraz budowanie i pielęgnowanie relacji. Coraz szersze grono profesjonalistów analizuje swoją employability („możliwość bycia zatrudnionym”, „zatrudnialność”) czyli to, na ile są atrakcyjni dla potencjalnych pracodawców.

Omawiane zagadnienia:

 • Co wpływa na nasz wizerunek osobisty i zawodowy?
 • Gry na „niski i wysoki status” oraz ich wpływ na wizerunek
 • Personal Branding – czyli świadome i spójne budowanie swojego wizerunku
 • Psychologiczne aspekty w budowaniu marki osobistej (np. konsekwencje efektu halo, pułapki psychologiczne, zniekształcenia poznawcze)
 • Rola umiejętności psychospołecznych w budowie wizerunku
 • Poczucie własnej wartości a wizerunek
 • Asertywne przyjmowanie komplementów
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna (mowa ciała)
 • Rola inteligencji emocjonalnej w budowaniu naszego wizerunku i relacji
 • Jak prawidłowo odczytywać sygnały/komunikaty od innych?
 • Autodiagnoza – jak jestem odbierany/a przez innych

Korzyści dla Uczestnika:

 • Dowiedzenie się, co wpływa na nasz wizerunek i jak go świadomie budować
 • Uniknięcie pułapek psychologicznych przy budowaniu swojego wizerunku
 • Polepszenie komunikacji z klientami, partnerami biznesowymi i współpracownikami
 • Analiza swoich mocnych i słabych stron w obszarze komunikacji i budowania wizerunku

Więcej informacji na temat coachingu kariery oraz doradztwa zawodowego można znaleźć na mojej stronie twoja-kariera.com.pl