Problemy z komunikacją (zarówno w obszarze odpowiedniego mówienia, jak i umiejętności proaktywnego, empatycznego słuchania) bywają źródłem nieporozumień, frustracji i konfliktów zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Nasze otoczenie rzadko wprost przekazuje nam informację zwrotną na temat tego, jak odbiera nasz sposób komunikacji.

Dlatego warto skorzystać z pomocy trenera/coacha i zwiększyć swoje kompetencje w obszarze komunikacji oraz empatii.

Umiejętność efektywnej komunikacji jest niezbędna nie tylko podczas rozmowy kwalifikacyjnej, kontaktów z przełożonym i współpracownikami czy budowania relacji z klientem, ale niemal w każdym aspekcie naszego życia prywatnego i zawodowego.

Podczas indywidualnych sesji nakierowanych na podniesienie komunikatywności poruszane są zwykle następujące kwestie (w zależności od potrzeb Klienta):

 • trening komunikacji werbalnej i niewerbalnej wraz z otrzymaniem ode mnie profesjonalnej informacji zwrotnej (feedback)
 • autodiagnoza – jak mój styl komunikacji jest odbierany przez innych?
 • analiza czynników blokujących efektywną komunikację i praktyczne sposoby ich przełamywania
 • jakie bariery występują w komunikacji i jak je skutecznie przełamywać
 • praca nad zwiększeniem pewności siebie oraz wyjściem z samoograniczających przekonań w interakcjach społecznych
 • jak wykorzystać empatyczną komunikację oraz elementy „komunikacji bez przemocy” (NVC -Nonviolent Communication) w budowaniu relacji i w trudnych sytuacjach?
 • rola inteligencji emocjonalnej (EQ) w komunikacji i budowaniu relacji
 • jak zwiększyć swoją umiejętność empatycznego, proaktywnego słuchania
 • jak zastosować komunikat JA w mówieniu o swoich odczuciach i emocjach?

Korzyści z udziału w sesjach nakierowanych na podniesienie komunikatywności:

 • analiza swoich mocnych i słabych stron w obszarze komunikacji
 • lepsza komunikacja zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym
 • nauczenie się dawania innym wsparcia i okazywania zainteresowania poprzez empatyczne słuchanie
 • zwiększenie samoświadomości tego, jak jest się postrzeganym przez otoczenie, co pozwala wyeliminować błędy popełniane w komunikacji
 • zmniejszenie stresu i nieporozumień w interakcjach społecznych
 • lepsze relacje z otoczeniem.