Każdemu zdarza się znaleźć w sytuacji konfliktowej. Jednak niektórzy potrafią rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny, a inni pozornie wygrywają – ale niszczą relacje lub ulegają i czują się słabi oraz wykorzystani. Podczas indywidualnego treningu poznasz wady i zalety różnych stylów rozwiązywania konfliktów oraz dowiesz się, kiedy warto zastosować daną strategię.

Niezależnie od wykonywanego zawodu dość często musimy negocjować, przekonywać innych do swoich racji oraz przełamywać ich zastrzeżenia. Dla wielu osób szczególnie trudne są negocjacje płacowe w trakcie rekrutacji, rozmowy oceniające z przełożonym (np. roczna ocena pracownicza) czy proszenie o podwyżkę lub awans. Ponadto możemy stać się obiektem psychomanipulacji np. ze strony sprzedawców lub akwizytorów.

Podczas indywidualnych sesji poruszane są zwykle następujące kwestie (w zależności od potrzeb Klienta):

 • Jak wykorzystać empatyczną komunikację oraz elementy „porozumienia bez przemocy” (NVC – Nonviolent Communication) w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów?
 • Różne strategie rozwiązywania konfliktów oraz ich wady i zalety.
 • Jakie style rozwiązywania konfliktów preferujesz i z czego to wynika?
 • Jakich stylów chciałbyś/ chciałabyś się nauczyć?
 • Jak w negocjacjach przejść od „strategii pozycyjnej do problemowej”?
 • Z jakich swoich zasobów możesz korzystać w trudnych sytuacjach?
 • Techniki negocjacji i analiza BATNA.
 • Obrona przed manipulacją oraz tzw. „brudnymi chwytami” w negocjacjach, perswazji, sprzedaży.
 • Czym jest inteligencja emocjonalna? W jaki sposób pomaga w życiu osobistym i zawodowym (zwłaszcza w konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów)?

Korzyści dla Uczestnika:

 • Znajdziesz optymalne dla Ciebie sposoby rozwiązywania konfliktów.
 • Zrozumiesz, jakie Twoje przekonania powodowały przesadnie duży lęk przed konfliktami oraz nauczysz się, jak nie możesz przełamywać.
 • Okryjesz, dlaczego niektóre metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach były dotąd dla Ciebie zbyt trudne i nauczysz się je lepiej stosować.
 • Dowiesz się, czym jest inteligencja emocjonalna (EQ) oraz w jaki sposób możesz z niej efektywnie korzystać w życiu prywatnym i zawodowym.
 • Poznasz techniki stosowane przez manipulatorów oraz sposoby obrony przed nimi.