Pierwsze wrażenie możesz zrobić tylko raz… Rozmowa kwalifikacyjna stanowi nieodzowny etap na drodze do zdobycia lepszej pracy. Niestety dla wielu osób jest to bariera trudna do pokonania. Brak odpowiedniego przygotowania, nieumiejętność skutecznej autoprezentacji i komunikacji, a także nieznajomość technik stosowanych przez rekruterów powodują, że wielu wartościowych i świetnych merytorycznie pracowników wypada słabo podczas rozmów kwalifikacyjnych. Niepotrzebnie tracą przez to szansę na lepsze zarobki oraz pracę adekwatną do swoich kompetencji.

Autoprezentacja i komunikacja to umiejętności psychospołeczne, które można w sobie rozwinąć poprzez odpowiedni trening i pracę nad sobą. Dzięki pomocy doświadczonego trenera będącego również rekruterem możesz efektywnie przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz uniknąć błędów.

Podczas indywidualnego treningu służącego przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej poruszane są zwykle następujące kwestie (w zależności od potrzeb Klienta):

 • Optymalizacja CV i listu motywacyjnego pod kątem poszukiwanej pracy
 • Przeprowadzenie symulacji rozmowy kwalifikacyjnej oraz przekazanie przez trenera/rekrutera informacji zwrotnej (feedback’u)
 • Omówienie technik stosowanych przez rekruterów (np. wywiad behawioralny, Assessment Center (ośrodek oceny), stress interview)
 • Trening skutecznej autoprezentacji
 • Trening komunikacji werbalnej (słownej) i niewerbalnej (mowa ciała)
 • Analiza mocnych i słabych stron kandydata
 • Praca nad automotywacją w procesie szukania pracy
 • Sposoby na przełamanie samoograniczających przekonań i wzmocnienie poczucia własnej wartości.

Liczba godzin indywidualnego szkolenia oraz terminy są dopasowane do potrzeb Klienta.
Szkolenie może odbyć się w ciągu jednego dnia lub być podzielone na kilka bloków.

Korzyści z udziału w indywidualnym treningu służącym przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej:

 • Umiejętność tworzenia profesjonalnego CV oraz listu motywacyjnego, w których lepiej zaprezentujesz swoje kompetencje
 • Przećwiczenie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej w bezpiecznej i wspierającej atmosferze
 • Otrzymanie profesjonalnej informacji zwrotnej (feedback’u), dzięki czemu będziesz bardziej świadomy/a tego, jak jesteś postrzegany/a oraz jakie błędy popełniasz podczas rekrutacji
 • Zwiększenie swoich kompetencji w zakresie autoprezentacji oraz komunikacji
 • Poznanie technik stosowanych przez rekruterów
 • Zmniejszenie stresu związanego z udziałem w rozmowie kwalifikacyjnej
 • Podniesienie swojej samooceny oraz pewności siebie, co przekłada się na to, jak prezentujesz się podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Więcej informacji na temat coachingu kariery oraz doradztwa zawodowego można znaleźć na mojej stronie twoja-kariera.com.pl