Umiejętność efektywnej komunikacji oraz autoprezentacji jest niezbędna nie tylko podczas rozmowy kwalifikacyjnej i oceniającej, kontaktów z przełożonym i współpracownikami czy budowania relacji z klientem, ale niemal w każdym aspekcie naszego życia.

Podczas indywidualnych sesji nakierowanych na podniesienie komunikatywności oraz umiejętności autoprezentacji poruszane są zwykle następujące kwestie (w zależności od potrzeb Klienta):

 • trening komunikacji werbalnej i niewerbalnej wraz z otrzymaniem informacji zwrotnej (feedback)
 • mowa ciała, czyli jak komunikacja niewerbalna wpływa na naszą autoprezentację
 • od czego zależy to, jak jesteśmy postrzegani przez innych
 • jakie zachowania/ styl bycia podkreślają naszą wiarygodność w oczach innych?
 • w jaki sposób błędy percepcji (postrzegania) wpływają na ocenę nas przez innych (np. efekt halo)
 • jakie bariery występują w komunikacji i jak je skutecznie przełamywać?
 • praca nad zwiększeniem pewności siebie w interakcjach społecznych
 • przełamywanie przekonań blokujących komunikację i gotowość do wystąpień publicznych
 • trening skutecznej autoprezentacji.

Korzyści z udziału w sesjach nakierowanych na podniesienie komunikatywności i umiejętności autoprezentacji:

 • analiza swoich mocnych i słabych stron w kontekście autoprezentacji
 • lepsza komunikacja zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym
 • zwiększenie samoświadomości tego, jak jest się postrzeganym przez swoje otoczenie, co powala wyeliminować błędy popełniane w komunikacji
 • umiejętność lepszego budowania swojego wizerunku podczas wystąpień publicznych i interakcji społecznych.