Kryzysy dotykają nie tylko ludzi, ale także całe organizacje. Jeśli kadra kierownicza nie podejmie adekwatnych działań, to nie tylko znacząco obniży się efektywność firmy, dochody, innowacyjność czy pozycja na rynku. Pracownicy zostaną także narażeni pracowników na ogromny stres, niepewność, a nawet cierpienie i problemy zdrowotne (zwłaszcza choroby psychosomatyczne, wypalenie zawodowe, depresje). Nabrzmiałe konflikty, wojenki między zespołami, walka o wpływy, manipulowanie informacjami, destrukcyjne metody zarządzania i presja często prowadzą do patologii organizacyjnych – zwłaszcza mobbingu oraz fali odejść najcenniejszych pracowników.

Na szczęście kryzys nie musi zakończyć się traumą ani upadkiem! Zarówno ludzie, jak i organizacje mogą doświadczyć tzw. wzrostu pokryzysowego. Odnaleźć w sobie dodatkowe zasoby i kompetencje. Przewartościować swoje cele i sposób działania. Sprawdzić się w ekstremalnej sytuacji. Dowiedzieć wielu cennych rzeczy o sobie i innych… Kryzysy wymagają często niestandardowych, odważnych działań. Zaś od menedżerów wykazania się kompetencjami liderskimi, kreatywnością, elastycznością, empatią i umiejętnością budowania autentycznych, partnerskich relacji. To ogromne wyzwanie!

Aby skuteczniej pomagać organizacjom, zdobyłam certyfikat Coacha Kryzysowego w Biznesie (nr certyfikatu: 3/03/CKB/2020). Kurs obejmował m.in. źródła kryzysów emocjonalnych w organizacjach, psychologię konfliktu i metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, wypalenie zawodowe, przeciwdziałanie powstawaniu „silosów” (czyli barier między grupami pracowników powodujących wewnętrzne konflikty). To już mój kolejny certyfikat w obszarze coachingu kryzysowego.

Dzięki ukończeniu specjalistycznych szkoleń z coachingu kryzysowego, dowiedziałam się także jak działa nasz mózg w skrajnie stresujących sytuacjach. Jak zmienia się myślenie, czemu nie potrafimy skorzystać z posiadanych zasobów, wiedzy i doświadczeń ani podejmować decyzji w racjonalny sposób.

Ponadto – ponieważ jestem socjologiem oraz uczestniczyłam w wielu szkoleniach z psychologii i HR, jestem świadoma, jak przebiegają różne procesy psychospołeczne zarówno na poziomie grupy, jak i jednostki. Ta wiedza jest niezbędna, aby efektywnie pracować z emocjami osób w kryzysie. Pomóc im w wypracowaniu nowych, adaptacyjnych sposobów wyjścia z trudnej sytuacji oraz spojrzenia na problemy z szerszej perspektywy. Odzyskać wiarę w siebie.

Posiadam kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z klientami biznesowymi oraz indywidualnymi. Pracowałam zarówno po stronie korporacji oraz MŚP, jak i w agencjach rekrutacyjno – doradczych.

Przeprowadzałam konsulting w firmach, podczas którego m.in. analizowałam kompetencje pracowników, ich możliwości rozwoju i dopasowania do kultury organizacyjnej oraz do wymagań stanowiska pracy, a także doradzałam w obszarze Human Resources Management (zwłaszcza rekrutacji, Employer Branding, motywowania, strategii szkoleniowej, przeciwdziałania mobbingowi). Przez 1,5 roku byłam konsultantem i trenerem w projekcie doradczym dla firm „Instrument Szybkiego Reagowania” nadzorowanym przez PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości).

Umiem w praktyczny sposób wykorzystać zdobyte doświadczenia. wiedzę i umiejętności, aby skutecznie pomagać ludziom, jak i organizacjom.

Coaching kryzysowy służy m.in. pomocy w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, odbudowaniu odporności psychicznej (rezyliencja). Przywróceniu poczucia własnej wartości, kompetencji i normalnego funkcjonowania. Znalezieniu konstruktywnych rozwiązań bazujących na posiadanych zasobach oraz wypracowaniu nowych, bardziej adekwatnych sposobów działania.

Rolą coacha kryzysowego jest nie tylko zapewnienie wsparcia emocjonalnego, ale także psychoedukacja. Dzielenie się wiedzą. Pomoc w „uporządkowaniu” sobie tego, co się stało i reinterpretacja sytuacji. Wsparcie w znalezieniu realistycznego wyjścia z kryzysu w oparciu o posiadane zasoby i/lub zdobycie nowych zasobów. Ważne, aby zobaczyć światełko w tunelu!

Jeśli chcesz, aby Twoja firma w skuteczniejszy sposób reagowała na kryzysy, konflikty wewnętrzne oraz inne problemy organizacyjne, wykonaj pierwszy krok i skontaktuj się ze mną.

Więcej informacji o coachingu kryzysowym w pracy z osobami indywidualnymi znajdziesz tutaj.

Zachęcam do obejrzenia moich filmików na kanale Twoja Kariera i Psyche m.in.:

Antykruchość w biznesie. Jakie kompetencje są potrzebne w kryzysowych sytuacjach?

– Po czym poznać wypalenie zawodowe?

– Mobbing – 6 powodów dlaczego trudno się uwolnić

– MOBBING w pracy? Co możesz zrobić?

Mobbingna czym polega?

– Troska czy hipokryzja firm? Programy wspierania zdrowia psychicznego pracowników

– 10 wskazówek jak zorganizować się podczas telepracy

– SAMOOGRANICZAJĄCE PRZEKONANIA – jak przełamać?

– Jak radzić sobie z pesymizmem? Poznaj POTĘGĘ MYŚLENIA NIENEGATYWNEGO!

– Zdrowy OPTYMIZM  a myślenie życzeniowe – jak odróżnić?

– Jak asertywność pomaga uniknąć wypalenia zawodowego

oraz serii filmików dla menedżerów.